Hjem Valg & valgprocedurer
Procedure ved valg til Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) udvalg Udskriv Email
Søndag, 24. Juli 2016 11:37

1. Forslag til kandidater

Et halvt år før der afholdes valg til DJU's udvalgsposter, indkalder DJU's sekretær kandidater. Den-ne indkaldelse sendes til DJU's 3 organisationer, ligesom den offentliggøres på DJU's hjemmeside samt i Jagthunden. Forslag indsendes til DJU's sekretariat.

Fristen for indsendelse af forslag er normalt 1. oktober.

Forslag kan modtages fra DJU's bestyrelsesmedlemmer, organisationerne, specialklubber, DJU's udvalg, ERFA-grupper og enkeltpersoner, der er medlem i mindst én af de 3 organisationer.

DJU's sekretær kontrollerer, at forslagsstilleren opfylder dette krav. Navnene på forslagsstillerne er fortroligt og offentliggøres ikke.

DJU's kontakter de foreslåede kandidater for at høre, om de modtager valg.

DJU's sekretær udsender en information om de modtagne forslag til kandidater til organisationerne og specialklubberne, ligesom det offentliggøres på DJU's hjemmeside.

Såfremt der ikke er indkommet det antal kandidater, som skal bruges ved det forestående valg, in-formerer sekretæren DJU's bestyrelsesmedlemmer om dette med opfordring til at skaffe de nødven-dige kandidater.

2. Indstilling af kandidater

De 3 organisationers bestyrelse/udvalg beslutter hvem af de foreslåede kandidater, de vil indstille til valg i DJU's udvalg.

De 3 organisationers indstillinger oplyses sommetider før bestyrelsesmødet, men normalt først på selve mødet ved valget.

3. Valg af udvalgsmedlemmer

På det ordinære bestyrelsesmøde omkring 1. februar vælger DJU's bestyrelse ud fra de 3 organisati-oners indstillinger hvem, der skal vælges til DJU's udvalg.

4. Valgperioder

På DJU's hjemmeside forefindes en oversigt over udvalgsmedlemmernes valgperioder.

Godkendt på Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde den 29. februar 2016.

 

 

Kalender

2018
2019
2020