Hjem Hundewebudvalg (WEB)
Kommissorium Udskriv Email
Tirsdag, 14. Juli 2015 19:44

Kommissorium for udvalget vedr. Hundeweb under Dansk Jagthunde Udvalg

Struktur

Udvalget vedr. Hundeweb (WEB) er et udvalg på 5 IT-kyndige jagthundesportsfolk under Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) nedsat af DJU's bestyrelse efter indstilling fra DJU's organisationer.

Udvalgsmedlemmerne skal have kendskab til afvikling af prøver i DJU's regi.

• Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Dog kan DJU's bestyrelse til enhver tid ændre WEB's sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 5 fortløbende valgperioder.
• WEB vælger selv sin formand, som én gang årligt med tale- men uden stemmeret kan deltage i et af DJU's bestyrelsesmøder.

Hundeweb

Hundeweb er et prøve- og aktivitetssystem, der er udviklet og ejet af Dansk Kennel Klub (DKK). Hundeweb benyttes ved afvikling af prøver i DJU's regi til modtagelse af tilmeldinger og betalinger, til lodtrækning, til katalogopstilling, til udskrivning af præmielister og til registrering af præmieringer, placeringer og kritikker.

Udvalgets opgaver

• WEB er ansvarlig for kontakten til DKK's personale, der er beskæftiget med udviklingen og driften af Hundeweb.
• WEB foretager opfølgning og kontrol af, at Hundeweb benyttes korrekt. WEB har kompetence til at gøre brugere opmærksomme på, såfremt disse har foretaget handlinger, der har medført problemer ved brugen af systemet.
• WEB indsamler ønsker til ændringer og forbedringer af systemet, som forelægges DKK.
• WEB udarbejder manualer for prøver i DJU's regi for brugere (hundeførere, prøveoprettere, prøveledere og dommere) af Hundeweb.
• WEB afholder efter behov kurser for prøveoprettere, prøveledere og dommere, så disse får mulighed for at blive uddannede til kvalificerede brugere af Hundeweb.
• WEB opretter en konsulenttjeneste, som kan benyttes af brugere, der har behov for hjælp.
• WEB samarbejder med DJU's øvrige udvalg for så vidt angår de respektive prøver, ligesom WEB bistår ved implementering af nye prøver. WEB kan endvidere være behjælpelig ved afrapporteringer af data fra Hundeweb
• WEB er budgetansvarlig og skal senest 1. december til DJU's økonomiudvalg (ØUV) indsende regnskab for indeværende kalenderår samt budgetforslag for næste år.

Bemærkninger

WEB bliver således også et "pædagogisk" udvalg, der i samarbejde med Markprøveudvalget dels skal oplære prøveoprettere/prøveledere og dels skal holde eksisterende prøveopretteres/prøvelederes viden ajour. De markprøvearrangerende organisationer assisteres løbende af en stab af dygtige, effektive og rutinerede prøveledere og disses hjælpere. Ved prøvelederskift har der vist sig at være behov for vejledning og støtte til den nye prøveleder.

Således vedtaget af bestyrelsen for Dansk Jagthunde Udvalg.

København, den 9. juni 2015

Senest opdateret: Lørdag, 30. januar 2016 12:46
 

Kalender

2018
2019
2020