Hjem Arkiv Meddelser iøvrigt Nyt web-prøvesystem
Nyt web-prøvesystem Udskriv Email
Tirsdag, 15. november 2011 13:05

Nu skal alle bruge web-prøvesystemet 

Fra og med 2012 indføres der et nyt system til håndtering af samtlige prøver for stående jagthunde. Der startes først op med alle markprøverne, hvorefter de øvrige prøvetyper kommer senere.

Tilmelding til alle prøver vil fremover foregå ved via internettet, ligesom administration af prøverne før og efter arrangementet med præmielister og dommerkritikker bliver internetbaseret.

 • Hundens stamdata på tilmeldingen er altid korrekte
 • Hundeføreren får bekræftelse på, at hunden er tilmeldt
 • Kritikken kan ses, lige så snart dommeren har sendt den
 • Prøvelederen får hurtigt et godt overblik over tilmeldte hunde
 • Alle stamdata for hundene er korrekte
 • Systemet gør det nemt at lave lodtrækning, skrive katalog og præmieliste
 • Præmielisten registreres direkte ind på DKKs hundeweb uden forsinkelser
 • Skrivning af kritikker foregår 100% digitalt – ingen problemer med overførsel til papir
 • Når den endelige kritik er skrevet, sendes den direkte til DKKs hundeweb og er dermed offentliggjort uden forsinkelse

Når prøvelederne for vores markprøver i dag modtager tilmeldingsblanketterne til markprøverne, så er mere end fire femtedele sendt via e-mail. Det samme gælder betalingerne, som indgår via Netbank, da færre og færre har en checkkonto.

Der er således ikke tale om noget helt nyt, når hundeførerne fra 2012 skal tilmelde deres hunde via Dansk Kennel Klubs (DKK) WEB-prøvesystem.

Det er der til gengæld for prøvelederne, som nu skal benytte dette system til modtagelse af tilmeldinger og betalinger, til lodtrækning, til katalogopstilling og til sidst til udskrivning af præmielisten.

Dommerne skal også skrive deres kritikker i det nye system. Her er dog ikke tale om noget uvant, da 98% af dommerne i dag skriver deres kritikker ind på den digitale skabelon, og videresender dette til de prøvearrangerende organisationer m.fl.

Hvad er det nye for disse tre grupper?

Hundeførerne

tilmeldingNår man skal tilmelde sig til en markprøve, går man ind på web-adressen www.hundeweb.dk. Her kan man få et overblik over samtlige prøver for stående hunde i hele landet uanset arrangerende organisation. Man behøver ikke at være medlem af DKK for at tilmelde via DKKs Hundeweb.

Efterhånden som organisationerne opretter deres prøver, vil de dukke op i den liste, der vises her. Fra listen vælger man den aktivitet man ønsker at deltage i - prøvedato og sted mm. er anført - og indtaster sin hunds stambogsnummer.

Vupti – så står alle hundens stamdata der pludselig samt forældre og ejers navn og adresse, idet der er direkte forbindelse til DKKs hundeweb. Hundeføreren skal så angive, hvilken klasse man starter i, om man evt. er dobbeltfører samt sit medlemsnummer. Derefter er det bare at trykke på knappen og sende tilmeldingen. Til slut går man ind via Netbank (kunder i Danske Bank og Nordea) eller med Dankort og sender tilmeldingsgebyret til den angivne bankkonto i DKKs regi. Efterfølgende modtager man via e-mail en bekræftelse på sin tilmelding.

Det skal understreges, at hunden først er tilmeldt prøven, når betalingen er gennemført. Når man tilmelder via www.hundeweb.dk kan man ikke tilmelde hunden og efterfølgende lave en "manuel" overførsel til DKKs bankkonto. Man skal gennemføre betalingen som en del af tilmeldingen.

Hvad så med den hundefører, der ikke råder over en computer? Kan han/hun ikke mere stille på en markprøve?

Naturligvis kan man det. Man sender en tilmeldingsblanket med posten til prøvelederen, evt. med en check eller betaler via Netbank (måske via naboens Netbank) eller med Dankort. Det bliver så prøvelederens opgave at taste denne tilmelding ind i WEB-prøvesystemet.

Når prøven er slut, og dommeren har skrevet kritikkerne, kan man gå ind i prøvesystemet og se kritikken. Man behøver ikke være medlem af DKK for at se kritikkerne. Man skal blot lede efter den pågældende prøve og det pågældende hold. Der vil således ikke mere blive sendt en skriftlig kritik med posten. Man kan printe sin hunds kritik ud til at sætte den i scrapbogen.

Hundeførere, der ikke råder over en computer, må alliere sig med en person, der har en sådan. Evt. kan man mod betaling få den arrangerende organisation til at sende en kopi af kritikken.

Fordelene for hundeførerne ved det nye prøvesystem er bl.a.:

 • Hundens stamdata på tilmeldingen er altid korrekte
 • Hundeføreren får bekræftelse på, at hunden er tilmeldt
 • Kritikken kan ses, lige så snart dommeren har sendt den
Manual for Hundefører

Prøvelederne

Når tilmeldingsfristen for en markprøve er slut, lukkes der automatisk for tilmelding via hundeweb. Prøvelederen henter selv alle web-tilmeldingerne på prøven, ligesom de indbetalte tilmeldingsgebyrer overføres til en aftalt bankkonto. Prøvelederen skal som oven for nævnt supplere op med de hunde, som er tilmeldt direkte til ham via Postvæsenet samt evt. eftertilmeldinger.

Prøvesystemet giver mulighed for at lave lodtrækning og opdele på hold, sætte dommer på holdene og dermed udarbejde et katalog for prøven. Der er mulighed for at mikse unghunde og åben klasse hunde, tage hensyn til dobbeltførere m.m. i lodtrækningsmodulet. Oplysningerne kan sendes via e-mail til de indbudte dommere og andre involverede i prøven. Til slut udskrives præmielisten, som afleveres til dommeren. Sker der på dagen ændringer i forhold til den udskrevne præmieliste, skal dommeren rette det i hånden.

Når prøven er slut, sørger prøvelederen får at evt. rettelser bliver indført på præmielisten og indtaster derefter resultaterne i prøvesystemet. Når dette er gjort, og DKK har fået besked herom, overfører DKK alle resultaterne til hundedatabasen, hvorefter hundenes stamkort i DKKs hundeweb er ført a jour..

De ønskede kvalifikationer hos en prøveleder har hidtil været, at vedkommende disponerede over nogle gode terræner, at man har et godt overblik, og man samarbejder godt med lokale jagtforeningsmedlemmer og hundefolk. Derudover er det afslappende, hvis man har en effektiv sekretær, der tager sig af skrivearbejdet og det administrative arbejde.

Inden nogle af vores dygtige prøveledere melder fra i protest over dette nymodens væsen, kan det oplyses, at der arrangeres kursusaftener opdelt på landsdele i slutningen af januar. De prøveledere, der ikke ønsker at gøre brug af dette tilbud, kan i stedet for finde en medhjælper, der vil hjælpe prøvelederen med denne opgave. Inden da er der uddannet nogle superbrugere, som danner et netværk ud over landet, hvis opgave det er at træde hjælpende til, når der er brug for vejledning m.m.

Fordelene for prøvelederne ved det nye prøvesystem er bl.a.:

 • Prøvelederen får hurtigt et godt overblik over tilmeldte hunde
 • Alle stamdata for hundene er korrekte
 • Systemet gør det nemt at lave lodtrækning, skrive katalog og præmieliste
 • Præmielisten registreres direkte ind på DKKs hundeweb uden forsinkelser
Manual for prøveledere

Dommerne

Som oven for beskrevet har vores dommere allerede vænnet sig til at bruge Edb-teknikken ved skrivningen af deres kritikker.

Fremover bliver det endnu nemmere, idet den direkte linie til DKKs hundeweb sikrer, at det er de rigtige data, der står for hunden. På fiktive prøver og en forsøgsprøve har nogle af vores dommere testet systemet, og der er kun ros til det. Det bliver afgjort nemmere. Det er slut med at sende en mere eller mindre krøllet tilmeldingsblanket gennem sin printer og håbe på, at skabelonen er indstillet rigtig. Heller ikke noget med at klistre, hvis printeren og tilmeldingsblanketten ikke kan forliges. Når man har skrevet kritikkerne, ladet dem overnatte og lige kontrolleret dem, så er det blot at trykke på godkend, og hermed er de synlige for alle.

Instruktion af dommerne vil foregå via ERFA-grupperne.

Fordelene for dommerne ved det nye prøvesystem er bl.a.:

 • Skrivning af kritikker foregår 100% digitalt – ingen problemer med overførsel til papir
 • Når den endelige kritik er skrevet, sendes den direkte til DKKs hundeweb og er dermed offentliggjort uden forsinkelse
Manual for dommere

Specialklubberne og organisationerne

Som nævnt slipper specialklubberne og organisationerne for det store arbejde med at fotokopiere kritikkerne, putte dem i kuverter og sende dem. Man sparer tid og porto. Årbogsredaktørerne får det hele foræret.

Konklusion

Når Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse nu har besluttet, at det nye WEB-prøvesystem skal i gang fra og med de første anerkendte markprøver i 2012, er det naturligvis i tillid til, at det kan fungere tilfredsstillende for alle parter.

Systemet har gennem et år været brugt i forbindelse med DKKs udstillinger, ligesom Dansk Retriever Klub har benyttet det i forbindelse med deres markprøver. DKK har så udviklet et særligt modul til de stående jagthundes prøver, som er blevet testet på forskellig måde. På længere sigt er det meningen, at systemet skal benyttes til alle former for prøver for de stående jagthunde.

Uanset hvor grundigt man tester et Edb-system, så vil der altid vise sig én eller anden form for fejl, når det skal stå sin prøve i praksis. Vi håber naturligvis, at der kun bliver tale om små fejl, og vi håber på, at alle involverede brugere vil vise den fornødne tålmodighed og overbærenhed, indtil etv. fejl bliver rettet.

Men spændende er det at begive sig ind i denne fagre nye verden.

Med venlig hilsen

DJUs ad hoc udvalg for indførelse af WEB-prøvesystemet

Finn Møller Jørgensen     Ásgeir Páll Júlíússon      Kristian Møller        Aage Stenhøj

Senest opdateret: Søndag, 08. januar 2012 18:46
 

Kalender

2018
2019
2020