Hjem Arkiv Resultater Tillæg til Slæb- og apporteringsprøverne 2014
Tillæg til Slæb- og apporteringsprøverne 2014 Udskriv Email
Fredag, 14. marts 2014 09:10

Regler for deltagelse i prøverne:

Til prøverne kan kun kontinentale racer tilmeldes og afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs Fælles Markprøve Regler
Alle prøver begynder kl. 09.00, med undtagelse af den Fynske og Sydsjællandske.
En hund, der to gange med 2 års eller større mellemrum har bestået en Slæb- og apporteringsprøve
(S&A prøve) har ikke yderligere adgang til denne
Der er ingen begrænsninger mht. antal gange, en hund i et bestemt år kan gå op til en S&A prøve.
Iflg. FMR skal hunden være 10 mdr. for at kunne deltage på prøven.

Tilmelding og betaling:

Tilmelding og betaling foretages elektronisk via www.hundeweb.dk, og der modtages en bekræftelse på tilmeldingen.
Sidste tilmeldingsdato er søndag og ikke mandag. Så kan de hundeførere, der er dumpet i weekend, forsat nå at tilmelde sig søndag aften på hundeweb.
DJUs tilmeldingsblanket kan dog fortsat benyttes, hvis man ikke har computer. Her er tilmelding til de respektive prøveledere.
Betalingen kan ske via check, samt via netbank til de prøver, hvor der er annonceret et kontonummer (kvittering for netbank-indbetaling vedlægges tilmeldingsblanketten ). Indskud frem-
sendt i kontanter accepteres kun, hvis brevet er sendt rekommanderet. Indskud til prøven er sat til kr. 275,00.

Stambøger/resultatbøger:

Er der hundeførere der ønsker resultatet indført i resultatbogen, kan dette ske ved direkte henvendelse til dommeren.
Stambog/resultatbog afleveres om morgen inden prøvens begyndelse til prøvelederen.
Fremover skal der medbringes stambogscertifikat samt ejerforholdsattest og dokumentation for
vaccinationer, og disse skal forevises på forlangende.

Vaccination:

For at deltage, skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget senest 14 dage før prøvedagen, og vaccinationen må i øvrigt være 4 år gammel. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.

På udvalgets vegne
Jørn Lund-Thomsen
Formand

 

 

Kalender

2018
2019
2020