Hjem Arkiv Kritikker Kritikker DM 2009, Engelske racer
Kritikker DM 2009, Engelske racer Udskriv Email
Onsdag, 25. november 2009 20:40

Danmarksmesterskabet 2009, engelske racer

Hold 1
Dommer: Flemming Sørensen, ordførende
Terræn: Mullerupgaard Terrænleder: Jimmy Sørensen tlf. 2025 0729
Skytter: Jimmi Sørensen og Dan Jepsen

FJD 1. Villetoftes Mie 07346/2004 pointer tæve 16.04.04 g/h
5.v. F: Villetoftes Razz 08316/2002 M. Villetoftes Tikka 10588/99 Opdr. Gunnar Larsen
Ejer og fører Bent Olsen, Grammingtoften 1, Sdr. Hygum, 6630 Rødding
Villestoftes Mie slippes i roer i god vind. Mie anlægger et meget stort, men alt for åbent og tilfældigt søg uden den fornødne arealdækning og med manglende kontakt til føreren. Mie er ulydig. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig. Makkerhunden påviser 2 fasaner midt på anvist terræn.

Udgår

DKK 5,pr. 2. Vitesse 15734/2003 breton tæve 30.07.03 hv/so
2.v. F: Marco 13854/97 M: Langvads Linka 09803/95
Opdrætter, ejer og fører Torben Andreasen, Jydekrogen 1, 5580 Nr. Åby
Vitesse anlægger i roer i god vind oftest et passende stort søg, der dog periodevis kunne ønskes med større udslag. Farten er passende. Vitesse støder en fasan, meget urolig da fuglen flygter. Umiddelbart efter støder Vitesse endnu en fasan - igen er hun for urolig, da fuglen flygter.

Udgår

DJ Øst 3. Kirkebjergs Spar-to 03117/2003 pointer han 14.02.03 so/hv
2.v. F: Haj 21070/96 M: Kirkebjergs Rita 12097/96 Opdr. Alfred Olsen
Ejer og fører Bent Petersen, Kjærvej 27, 4700 Næstved
Kirkebjergs Spar-To viser i roer et passende stort og veltilrettelagt søg i god kontakt med føreren. Farten er god. Spar-To er lydig og velført. Makkerhunden påviser fasan på anvist terræn.
I 2.slip i roer starter Spar To i et godt og veltilrettelagt søg. Senere bliver søget noget tilfældigt og foregår mest langs gærde og remisser. Spar-To arbejder i god fart. Sekunderer makkerhundens stand, men kan ikke nære sig, og går foran stående partner og bringer en fasan på vingerne. Rolig da fuglen flygter.

Udgår

FJD 4. Askedalens Bonni 20823/2004 irsk setter tæve rød Opdr. Geir Eriksen
2.v. F: Irskesjøens Nix NKK22941/2001 M: Lyngstua's Melenium Fie NKK02223/2000
Ejer og fører Ulrik Kjersgaard, Sulsted Landevej 128B, 9381 Sulsted
Askedalens Bonni slippes i roer i god vind, hvor den anlægger et meget stort og særdeles veltilrettelagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Bonni arbejder i god kontakt med føreren. Opnår stand i kanten af roerne. Da skytterne er på plads, letter der præcist foran Bonni en fasan, komplet ro i opflugt og skud, fornem apportering og aflevering.
I 2.slip i roer fortsætter Bonni det gode arbejde fra 1.slip.
I 3.slip på stub viser Bonni et stort og veltilrettelagt søg. Stilen er i orden med hovedet båret i niveau med ryglinien, energisk galop, pæn haleføring uden bevægelse.

Fortsætter

DPK 5. Mjølners Idun 01933/2006 pointer tæve 14.01.06 s/h
2.v. F: Fugledes Dirch 05625/2004 M. Flemløses Amanda 04672/2000
Opdrætter, ejer og fører Jens Have, Grønneled 2, Mejrup, 7500 Holstebro
Mjølners Idun afprøves i 1.slip i roer i god vind. Idun viser et meget stort og særdeles velanlagt søg med bedste udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Idun arbejder i god kontakt med føreren. Når lige at opnå stand, en flok agerhøns letter præcist foran Idun. Idun bibeholder sin stand. På vej op til Idun, trædes enlig agerhøne op lige bag Idun. På ordre avancerer Idun villigt på ordre, påviser ikke vildt.
Prøves i 2.omgang i roer, hvor den arbejder stort og flot. Idun kaster sig rundt i stand, en flok agerhøns letter præcist foran Idun. Idun bibeholder sin stand, og flere agerhøns letter præcist foran Idun, der viser komplet ro, da fuglene flygter.
I 3.slip på stub går Idun igen stort og godt. Stilen er helt i top, og Idun går med stor intensitet. Støder en stor flok agerhøns, respekterer prompte, da fuglene flygter.

Udgår

DJ Vest 6. Malthe 15733/2003 breton han 30.07.03 hv/so Dobbeltfører
5.v. F: Marco 13854/97 M: Langvads Linka 09803/95 Opdr. Torben Andreasen
Ejer og fører Jan Nielsen, Troelstrupvej 9, 7490 Aulum
Malthe viser i roer i god vind et passende stort og veltilrettelagt søg. Farten er høj og Malthe arbejder i god kontakt med føreren. Størregående partner påviser en flok agerhøns fremme i terrænet.
I 2.slip i roer arbejder Malthe som i første slip. Makkerhunden bringer sig i kontakt med en flok agerhøns.
I 3.slip på stub viser Malthe et godt anlagt søg. Stilen er med velbåret hoved og energisk galopaktion. Makkerhunden påviser en flok agerhøns på anvist terræn. Får et sidste slip på stub, hvor Malthes søg nu er i mindste lag. Holdes ved makkerhundens resultatløse stand.

Udgår

DJ Vest 7. Packo 03764/2006 pointer han 17.02.06 so/hv Opdr. Henrik Bennedsen
2.v. F: Xeres v.d.Bonto Kamp NHSB2208237 M: Fugledes Yogi 09739/2002 
Ejer og fører Mogens B. Pedersen, Stavenagervej 11, Varming, 6760 Ribe
Packo starter fornuftigt ud i roerne. Makkerhunden opnår hurtigt stand, og Packo viser flot sekundering.
I 2.slip i roer arbejder Packo vedvarende i et meget stort og særdeles veltilrettelagt søg, med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er meget høj. Opnår smuk stand, avancerer villigt på ordre i flere tempi, påviser ikke vildt.
I 3.slip på stub går Packo i et stort og flot anlagt søg. Stilen er god med velbåret hoved, jordvindende galopaktion, pæn haleføring uden bevægelse. Makkerhunden bringer sig i kontakt med en flok agerhøns.
I 4.slip på stub arbejder Packo stort og flot. Opnår højrejst stand, avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt.

Udgår

DKK 8. Senja's Zeibas 09832/2005 engelsk setter han 24.04.05 hvid/rød
2.v. F: Senja's Feuda 13693/97 M: Senja's D Taya 17581/99 Opdr. E. & M. Clausen
Ejer og fører Jan Andreasen, Gudumkærvej 6, 7400 Herning
Senjas Zeibas starter fornuftigt ud i roerne. Opnår hurtigt højrejst stand. Avancerer behersket på ordre i flere tempi og rejser præcist en fasan. Komplet rolig i opflugt og skud, fornem apportering og aflevering.
I 2.slip i roer arbejder Zeibas oftest i et stort og veldækkende søg - har perioder i slippet, hvor udslagene kunne ønskes bredere. Agerhøne ses i luften bag bakkekam, hvor Zeibas arbejder.
I 3.slip på stub går Zeibas i et stort og veldækkende søg. Farten er høj. Stilen er god med høj hovedføring, energisk galopaktion og livlig halerørelse.

Fortsætter

DBK 9. Syrach 10574/2001 breton han 30.05.01 hv/or Dobbeltfører
1.v. F: Marco 13854/97 M: Langvads Linka 09803/95 Opdr. Torben Andreasen
Ejer og fører Jan Nielsen, Troelstrupvej 9, 7490 Aulum
Syrach startes i roer i god vind. Syrach går i et meget stort og velanlagt søg. Farten er høj, og Syrach arbejder i god kontakt med føreren. Opnår stand, makkerhunden sekunderer i første omgang, men går derefter forbi Syrach og bringer en fasan på vingerne, præcist foran Syrach. Syrach er rolig, da fuglen flygter.
I 2.slip i roer arbejder Syrach igen stort og godt. Opnår stand et stykke fremme i terrænet. Avancerer villigt på ordre, men påviser ikke vildt. Da føreren træder frem, rejser der flere fasaner, lidt til højre for hvor Syrach havde stand. Herefter bliver Syrach noget vidtløftig i sit søg, og der kunne ønskes en bedre arealdækning. Enlig agerhøne ses i luften bag bakkekam, hvor Syrach arbejder.
I 3.slip på stub arbejder Syrach i en tiltalende stil. Søger hurtigt til remise. Jeg ser en flok agerhøns lette i området, hvor Syrach arbejder.

Udgår.

Hold 2
Dommer: Erling Clausen
Terræn: Frihedslund Terrænleder: Torben Reese tlf. 2047 1140
Skytter: Torben Reese og Kent Madsen

FJD 10. Rødrypas Riders on The Storm 20550/2005 irsk setter han 21.05.05 rød
4.v. F: Reppeåens Louis N13010/98 M: Rødrypas Athene 21679/2001 Opdr. Kennel Rødrypas
Ejer og fører Jan Justesen, Ringhøj 2, 8382 Hinnerup
Storm starter i rapsmark i et stort og noget tilfældigt anlagt søg, meget langs kanter og skel. Farten er høj, stilen er fortrinlig med højt båret hoved, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Opnår stand, På ordre avancerer den villigt og rejser præcist agerhøne. Rolig i opflugt og skud. Under apporteringen støder Storm en fasan, som den preller. Apporterer senere korrekt.

Udgår.

DKK 11. Stormosens Oliver 07786/2001 pointer han 19.04.01 s/h
1.v. F: Astrups Zack 09600/99 M: Astrups Ruska 11366/97 Opdr. Erik Skeel
Ejer og fører Christian Johansen, Bilstrupvej 32, 7800 Skive
Oliver starter i rapsmark. Går i et stort og meget velanlagt søg i god kontakt med føreren. Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, god energisk galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser.
Oliver afprøves i yderligere i 2 slip i rapsmark. Bevarer det gode indtryk fra 1. omgang. Opnår i 2. slip stand, på ordre avancerer den villigt og rejser præcist fasan. Rolig i opflugt og skud og viser en meget flot apport på en ikke helt dødskudt fasan. Opnår i 3. slip stand, løser selv. Makkerhunden bringer sig i kontakt med agerhøns.

Fortsætter

DJ Vest 12. Langvads Viró 10759/2004 breton han 08.05.04 hv/or Opdr. Mogens Langvad
3.v. F: Yorik Van Het Patryzenweld 0852532 M: Langvads Musik 6972/96 
Ejer og fører Verner Christensen, Solbærvej 10, 6870 Ølgod
Viró starter i rapsmark. Går i et passende stort og for det meste godt anlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er passende, stilen er god med højt ført hoved, god energisk galopaktion. Opnår stand. På ordre avancerer den meget villigt og rejser præcist fasan. Rolig i opflugt og skud. Af sikkerhedsmæssige grunde kan fasanen ikke fældes. Har i dette slip chance til enlig agerhøne, som trædes op. Sekunderer makkerhundes resultatløse stand spontant. I 2. slip i rapsmark, arbejder Viró igen passende stort, dog er der en del forkerte vendinger i venstre side. Får føling med fasan, følger op af flere gange, til sidst letter fasanen, rolig i opflugt. Senere støder Viró en fasan, respekterer. Viser til sidst en udmærket apport på udkastet fasan og er rolig i skud.

Fortsætter.

DGSK 13. Nymarkens Hopper 21495/2003 gordon setter han 19.11.03 s/b/t
2.v. F: Entangens B-Boss M: Troldmarkens Delux Opdr. Frits Peterseen
Ejer og fører Lauge S. Larsen, Vanløsevej 8, 4370 Store Merløse
Hopper starter i rapsmark. Går i et passende stort og for det meste velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er god med høj hovedføring, lidt stikkende og kort galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Chance til enlig agerhøne som trædes op. Makkerhunden finder fasan.
Hopper afprøves i yderligere 3 slip i rapsmark Har her adskillige chancer for både fasaner og agerhøns som ikke udnyttes. Opnår stand, før vi når frem, letter agerhøns præcis foran, Hopper respekterer. Viser spontant sekundering.

Udgår

DJ Vest 14. Boelgaards Paw 02082/2005 pointer han 20.01.05 gul/hvid
1.v. F: Kendo 14576/99 M:Riddarsporens Bita 01610/2005 Opdr. Tom B. Hansen
Ejer og fører Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450 Otterup
Paw starter i rapsmark. Går i et stort og for det meste godt anlagt søg, søger dog, i en periode af slippet, lidt egensindigt i højreside. Går i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med højt båret hoved, meget lang og kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. Får føling med fasan, og forsøger at sætte den løbende fugl, dette mislykkes, respekterer i opflugten. Opnår stand, avancerer på ordre villigt og rejser præcist fasan, rolig i opflugt og skud. Udviser en god og sikker apport. I 2. slip i rapsmark anlægger Paw et meget stort og velanlagt søg. Opnår sammen med makkerhunden stand ved grøft, fasanen letter før vi når frem, respekterer.

Fortsætter

DKK 15. Spurvfugldalens Katja 07553/2006 pointer tæve 06.04.06 s/hv
5.v. F: Idimum Laky 10824/2005 M: Spurvfugldalens Hertha 08872/2000 Opdr. Carlo Nørtoft Thomsen
Ejer og fører Alfred Vemmelund, Hvedemarken 21, 7400 Herning
Katja starter i rapsmark. Går i et meget stort og særdeles velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er meget høj, stilen er fortrinlig med højt båret hoved, lang jordvindende galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Har chance til fasan 2 gange, som makkerhunden bringer sig i kontakt med. Slutter med stand, som holdes meget længe, da vi skal afvikle makkerhundens situation først. Går villigt frem på ordre, påviser ikke vildt.
I 2. slip i rapsmark bevarer Katja det gode indtryk fra 1. omgang med hensyn til søg, fart og stil. Har chance til den fasan som makkerhunden er i kontakt med. Slutter med stand, da rejseordre gives, letter agerhøns præcis foran Katja. Rolig i opflugt og skud. På grund af funktionsfejl på skyttens gevær bliver der ikke fældet i situationen. Apporterer senere udkastet fasan korrekt, rolig i skud.

Fortsætter

DKK 16. Fugledes Black Joker 06832/2003 pointer han 06.04.03 g/hv Opdr. Fl. Fuglede
4.v. F: Uskon Pikkumusta FIN24612/95 M: Fugledes Snert 06504/95
Ejer og fører Jes Krag, Stenderupvej 88, Tolne, 9870 Sindal
Joker starter i rapsmark. Anlægger et stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med passende høj hovedføring, lang kraftfuld galopaktion, pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Har gennem slippet mange chancer til fasan uden dette ender op i en positiv situation.
Joker afprøves i yderligere 2 slip i rapsmark. Opnår sammen med makkerhunde stand ved grøft, fasan letter før vi når frem, respekterer. Slutter med at støde fasan og preller kort.

Udgår

FJD 17. Fugledes Dirch 05625/2004 pointer han 17.03.04 s/hv
1.v. F: Uskon Pikkumusta FIN24612/95 M: Fugledes Snert 06504/95
Opdrætter, ejer og fører Flemming Fuglede Jørgensen, Trudslevvej 58, 9480 Løkken
Dirch starter i rapsmark. Anlægger et meget stort og velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er meget høj, stilen er smuk med højt båret hoved, god energisk galopaktion, pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Har gennem slippet mange chancer til fasan, uden dette ender op i en positiv situation. Opnår stand, går villigt frem på ordre, påviser ikke vildt. Føreren træder senere fasan op i området, hvor Dirch stod.
Dirch afprøves i yderligere et slip i rapsmark. Opnår stand ved hegn, avancerer villigt på ordre og rejser præcist fasan, rolig i opflugt og skud. Viser en flot apport på en ikke dødskudt fasan.

Udgår

Hold 3
Dommer: Poul Rasmussen
Terræn: Reerslev Terrænleder: Hans A.Nielsen tlf. 2074 6849
Skytter: Brian Hinge Krogh og Henrik Sørensen

FJD 18. Siv 07913/2004 engelsk setter tæve hv/s Opdr. Mads Andersen
3.v. F: Toby De Lécho De Fôret 09649/2002 M: Senja's C Kit 13689/98
Ejer og fører Thomas D. Klit, Hallundbækvej 3, Blåhøj, 7330 Brande
Siv starter i sennepsmark, hvor hun hurtigt opnår stand, går villigt frem på ordre, tager fasanen i rejsningen. Ved aflevering mister føreren grebet om fasanen, som flygter. Siv slippes igen, finder hurtigt fasanen og apporterer denne hurtigt og korrekt.
2. slip i roer slår Siv straks ud til højre, opnår stand, rykker hårdt frem og nagler fuglen ved kant af remise. På ordre rejser Siv villigt og præcis en fasanhøne. Der letter fasaner af flere omgange. Siv er komplet rolig i opflugt og skud. Under apport letter flere fasaner. Trods dette udviser Siv en prima apport.
I 3. slip afprøves Siv på stub, hvor hun går i høj fart, i et stort velanlagt bredsøg. Hun går i en let og smidig galopaktion. Hovedet føres i ryglinie, halen lidt under ryglinie, der er begrænset halerørelse.

Fortsætter

DJ Øst 19. Senjas L Saxo 09829/2005 engelsk setter han 24.04.05 trefarvet
1.v. F: Senjas C. Feuda1369397 M: Senjas D Taya 1758199 Opdr. Erling og Minna Clausen
Ejer og fører Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød
Saxo starter i sennepsmark, straks i slippet opnår partneren stand og behandler fugl, Saxo viser spontan sekundering.
2. slip: Slippes Saxo i roer, hvor han går i et stort velanlagt søg i høj fart. Saxo opnår føling med fasaner i medvind ved naboskel, Saxo forholder sig rolig, da fuglene letter. Senere opnår Saxo stand ved majs, standen holdes længe, Saxo rejser villigt og præcist fasan, Saxo er rolig i opflugt og skud. Viser hurtig og effektiv apportering uden tilladelse.
I 3. slip på stub, går Saxo igen i et stort og velanlagt bredsøg i høj fart. Han går med høj hovedføring og i en kraftbetonet galopaktion. Halen føres i ryglinien med bevægelse.

Fortsætter

DKK 5.pr. 20. Unika DK05893/2007 irsk setter tæve 23.03.07 rød
3.v. F: Ibber 15123/2001 M: Flanny 15407/00
Opdrætter, ejer og fører Kim Jacobsen, Højlystvej 23, Sasserup, 4300 Holbæk
Unika starter i sennepsmark i høj fart, slår langt ud til venstre, straks efter opnår partner stand. Partner finder og behandler fugl i slippet.
2. slip i roer starter Unika i høj fart i et velanlagt søg i god kontakt med sin fører. Unika opnår i majs føling med fasan, som letter, situationen kan ikke bedømmes. Partner finder og behandler fugl i slippet.
3. slip i roer, samme indtryk. Støder fasan i god vind, Unika viser god respekt.

Udgår

DJ Vest 21. Stenhøj Noah 01520/2006 breton han 05.01.06 hv/or
4.v. F: Syrach 10574/2001 M: Gigi De L'Isle De Callac 3957/2004 Opdr. Aage Stenhøj
Ejer og fører Jens Stenhøj, Rosenvoldvej 25, 7140 Stouby
Noah starter i sennepsmark i passende fart, søget er af passende størrelse. Findes i stand. Går villigt frem på ordre og rejser præcis fasanhane, komplet ro i opflugt og skud. Under apport er Noah noget ukoncentreret og må animeres gentagne gange til apport. Noah finder til sidst den forendte fasan og afleverer korrekt.
2. slip i roer går Noah i et stort veldækkende søg i passende fart, spinkel chance til fasaner, som partner bringer sig i kontakt med.
I 3. slip på stub, viser Noah et passende stort anlagt søg i passende fart. Kraftbetonet galopaktion, hovedet føres i ryglinie.

Fortsætter

ESK 22. Sikas II Ponto 13586/2004 engelsk setter han 06.06.04 trefarvet
2.v. F: Senja's Teis 17584/99 M: Sikas III Pernille Opdr. Kennel Sikas
Ejer og fører Knud Overgaard, Lysgårdsvej 17, 7480 Vildbjerg
Ponto starter i høj sennepsmark i et stort velanlagt søg. Han forsvinder ud af syne for føreren i den høje sennepsmark. Jeg ser en fasan i luften i området, hvor Ponto og føreren befinder sig, situationen kan ikke bedømmes. Senere meldes stand, Ponto går villigt frem på ordre men påviser ikke vildt. 
I 2. slip i roer, går Ponto i høj fart i et stort og velanlagt søg. Partner finder og behandler fugl i slippet.
3. slip i roer, Ponto går igen i et stort og velanlagt søg. Opnår stand, går villigt frem på ordre, påviser ikke vildt. Senere støder Ponto fasan i roerne. Viser prompte respekt.

Udgår

DKK 23. Senja's L Sally 09834/2005 engelsk setter tæve 24.04.05 trefarvet
3.v. F: Senja's Feuda 13693/97 M: Senja's D Taya 17581/99 Opdr. E. & M. Clausen
Ejer og fører Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum
Sally starter i høj sennepsmark i passende fart, søget er stort og velanlagt, dog har hun nogle umotiverede stop og må animeres til at genoptage søget. Spinkel chance til fasan, som partner bringer sig i kontakt med. Sally er lydig og velført.
2. slip i roer, starter Sally godt, hun opnår af flere omgange stand og går i søg igen. 2 fasaner letter i området, Sally burde havde udnyttet de oplagte chancer.

Udgår

DKK 5.pr. 24. Heegårds V. Lill DK11132/2007 engelsk setter tæve 22.05.07 trefarvet
1.v. F: Sletthallens Knock Out N25597/05 M: Heegårds Randi II 09759/2001
Opdrætter, ejer og fører Jørgen Heegård Nielsen, Foldagervej 5, 8883 Gjern
Lill starter i sennepsmark i høj fart, hun går i et meget stort og veldækkende søg i god kontakt med sin fører. Lill opnår stand for fasan, som letter ret foran Lill, da partner går ind foran og støder fuglen. Lill forholder sig komplet rolig.
I 2. slip i roer med skiftende partnere, går Lill igen i et stort og velanlagt bredsøg. 2 skiftende partnere støder fugl i slippene, som også Lill havde chance til.

Udgår

DISK 25. Chiss 15466/2003 irsk setter tæve 19.07.03 rød
1.v. F: Sheantullagh Glenn 03659/2002 M: Englyst Canel 21152/97 Opdr. Jørgen Jensen
Ejer og fører Flemming Vilslev, Tjæreborg Stationsvej 15, 6731 Tjæreborg
Chiss starter i sennepsmark, hun går i et stort veldækkende søg i god kontakt med sin fører. Slutter slippet med bevidst at gå ind foran stående partner og bringer fasanen til flugt. Hun er rolig, da fasanen letter.
Udgår

2. Heat

Til 2.heat fortsatte følgende hunde, som var inddelt i nedenstående kategorier:

1 A: ES Siv
1.B: ES Senjas Zeibas - P Stormosens Oliver - P Boelsgaards Paw - B Stenhøjs Noah
2 A: IS Askedalens Bonni - P Spurvfugldalens Katja - ES Senjas Saxo - B Langvads Viro

Afprøvningerne i 2 heat foregik på stub og raps i god vind. Efter lodtrækning blev hundene afprøvet som følger.

ES Senjas Zeibas - B Stenhøjs Noah

Senjas Zeibas viser et stort søg, der dog kunne ønske mere kontinuerligt anlagt. Farten er høj. Stilen er god med velbåret hoved, energisk galopaktion og livlig halerørelse. Arbejder i god kontakt til føreren. Får føling med en flok agerhøns. Hønsene letter fremme i terrænet, Zeibas respekterer prompte.
Stenhøjs Noah anlægger et småtskåret og snævert anlagt søg, uden den fornødne arealdækning og intensitet. Formatet rækker ikke til videre deltagelse. Partner bringer sig i kontakt med agerhøns på anvist terræn.

Senjas Zeibas fortsætter
Stenhøjs Noah udgår

ES Senjas Saxo - P Boelsgaards Paw

Senjas Saxo viser et stort og velanlagt søg i god kontakt med føreren. Farten er høj. Stilen er med højt båret hoved, energisk men lidt kort galopaktion, livlig halerørelse.
Boelsgaards Paw anlægger et meget stort og særdeles veltilrettelagt søg med bedste udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj. Stilen er god med høj hovedføring, kraftfuld men lidt tung galopaktion, pæn haleføring. Har i slutningen af slippet flere skarpe markeringer og har svært ved at løsrive sig fra fært.

Senjas Saxo fortsætter
Boelsgaards Paw fortsætter

P Stormosens Oliver - B Langvads Viro

Stormosens Oliver arbejder slippet igennem i et passende stort og veltilrettelagt søg. Farten er høj. Stilen er god med velbåret hoved, lidt anstrengt galopaktion, pæn haleføring. Arbejder i god kontakt med føreren.
Langvads Viro anlægger et søg af moderat størrelse, hvor der kunne ønskes en større arealdækning. Farten er i orden. Stilen er med høj hovedføring, men mere stræk i galoppen er ønskeligt.

Stormosens Oliver fortsætter
Langvads Viro omprøves

P Spurvfugldalens Katja - ES Siv

Spurvfugldalens Katja viser et meget stort og offensiv anlagt søg. Farten er høj. Stilen er helt i top med høj hovedføring, langstrakt og jordvindende galopaktion og livlig halerørelse. Sekunderer makkerhundens resultatløse stand. Slutter med at forfølge en hare ud af terrænet.
Siv starter med at være fokuseret på fært, som den har svært ved at løsrive sig fra. Opnår liggende stand. Løser selv da føreren kommer frem. Viser herefter et stort og særdeles veltilrettelagt søg. Farten er høj. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, energisk galopaktion, pæn haleføring uden bevægelse.

Spurvfugldalens Katja udgår
Siv fortsætter

IS Askedalens Bonni - B Langvads Viro (omprøves)
Askedalens Bonni viser slippet igennem et passende stort og velanlagt søg i god kontakt med føreren. Farten er god. Stilen præges af momentvis lav hovedføring, god galopaktion, halen bæres pænt uden bevægelse.
Langvads Viro anlægger igen et tilfældigt og fremadrettet søg, uden den fornødne arealdækning og kontinuitet.

Askedalens Bonni fortsætter
Langvads Viro sættes som reserve, uden pligt til videre afprøvning. 

MATCHNING

Dermed fortsatte 6 hunde til matchningen på dette års Danmarksmesterskab. Disse hunde var efter 2.heat rangeret som følger:

ES Siv
P Boelsgaards Paw
P Stormosens Oliver
ES Senjas Zeibas
ES Senjas Saxo
IS Askedalens Bonni.

Matchningen foregik i roer i god vind.

IS Askedalens Bonni - ES Senjas Saxo

Askedalens Bonni viser et stort og veltilrettelagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcist en flok agerhøns. Komplet rolig i opflugt og skud, viser en fornem apportering og god aflevering.
Senjas Saxo viser et stort og tilfældigt anlagt søg. Makkerhunden udnytter en flok agerhøns på anvist terræn.

Askedalens Bonni fortsætter
Senjas Saxo 6.vinder

IS Askedalens Bonni - ES Senjas Zeibas

Begge starter i et stort og veltilrettelagt søg. Hurtigt overtager Zeibas teten og ligger formatmæssigt over Bonni.

Senjas Zeibas fortsætter
Askedalens Bonni 5.vinder

ES Senjas Zeibas - P Stormosens Oliver

Begge hunde anlægger et stort og veldækkende søg, Begge er lydige og velførte. Efter et langt slip overtager Oliver teten og ligger søgsmæssigt over Zeibas.

Stormosens Oliver fortsætter
Senjas Zeibas 4.vinder med HP

P Stormosens Oliver - P Boelsgaards Paw

Oliver starter i et stort og velanlagt søg. Makkerhunden udnytter fasan på anvist terræn
Boelsgaards Paw viser et stort og velanlagt søg. Opnår smuk højrejst stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcist en fasan, rolig i opflugt og skud, viser en god apportering og aflevering.

Boelsgaards Paw fortsætter til finalen
Stormosens Oliver 3.vinder med HP

P Boelsgaards Paw - ES Siv

Begge hunde anlægger et meget stort og særdeles veltilrettelagt søg med bedste udnyttelse af vind og terræn. Et par meget velgående hunde af stort format. Hundene er meget lige og skiftes til at tage teten. Siv opnår liggende stand, avancerer villigt på ordre, der letter enlig agerhøne lidt upræcist til højre for Siv. Siv er rolig, da fuglen flygter. Vi fortsætter, og herefter overtager Siv teten og ligger over Paw.

Boelsgaards Paw 2.vinder med HP
Siv 1.vinder med HP og DANMARKSMESTER 2009

Motivering:

1.vinder med HP Danmarksmester 2009 engelsk setter Siv, ejer og fører Thomas Klit
Siv er en hund af stort format, der efter formiddagens afprøvninger var helt fejlfri. Har på dagen 2 komplette fugletagninger og bringer sig i finalen i kontakt med fugl.

2.vinder med HP pointer Boelsgaards Paw, ejer og fører Jørgen Gordon Andersen
Boelsgaards Paw er en hund af meget stort format. Har på dagen 2 komplette fugletagninger. Var efter formiddagens afprøvninger i kategori 1b. Bliver i en tæt finale marginalt slået af 1.vinderen

3.vinder med HP pointer Stormosens Oliver, ejer og fører Christian Johansen
Stormosens Oliver er en veldresseret hund af et godt format, der på dagen har en komplet fugletagning. Bliver i matchningen slået på fugl af 2.vinderen, hvilket betinger placeringen.

4.vinder med HP engelsk setter Senjas Zeibas, ejer og fører Jan Andreasen
Senjas Zeibas er en hund af stort format med en komplet fugletagning på dagen. Bliver i matchningen slået på søget af 3.vinderen.

5.vinder irsk setter Askedalens Bonni, ejer og fører Ulrik Kjærsgaard
Askedalens Bonni er en veldresseret hund af godt format, der på dagen har 2 fugletagninger. Bonni har et minus på stilen og bliver i matchningen slået på søgsoplægget af 4.vinderen, hvilket betinger placeringen.

6.vinder engelsk setter Senjas Saxo, ejer og fører Øystein Grandorf
Senjas Saxo er en stilren hund af godt format. Har på dagen 1 fugletagning med en hurtig apportering. Bliver i matchningen slået på fugl af 5.vinderen.

Slutteligt vil jeg på dommerteamets vegne sige tak til DJU for invitationen, og dermed tilliden, til at dømme Danmarksmesterskabet 2009. Tak til alle terrænledere, skytter og hjælpere. Ligeledes skal der lyde en stor tak til samtlige hundeførere for fin udvist sportsånd. Tillykke til samtlige placerede hunde og et stort tillykke til Danmarksmesteren. Sidst, men ikke mindst, en stort tak til mine to meddommere, Erling Clausen og Poul Rasmussen, for et særdeles godt samarbejde dagen igennem.

Solvig, oktober 2009

Poul Rasmussen
Erling Clausen
Flemming Sørensen (ordførende)

 

Kalender

2018
2019
2020