Hjem Arkiv Kritikker Kritikker DM 2009, Kont. racer
Kritikker DM 2009, Kont. racer Udskriv Email
Onsdag, 25. november 2009 20:36

Danmarksmesterskabet 2009, kontinentale racer

Hold 4
Dommer: Thomas Moltesen Hansen, ordførende
Terræn: Eggeslevmagle Terrænledere: Jesper Hansen 2030 5553 og Hans Loose 3053 0221
Skytter: Svend Kjær Larsen og Brian Jørgensen

DJ Øst 26. Fuglevangs Heiki DK00525/2007 kleiner münsterländer tæve 16.12.06 br/hv
3.v. F: Hedeskovs Amigo 14324/2002 M: Fuglevangs Freya 04944/2003
Opdrætter, ejer og fører John Hansen, Fanøvej 7, 4060 Kirke Saaby
Heiki slippes i god vind på rapsmark og viser her et stort bredsøg med korrekte vendinger og passende afstand mellem slagene. Heiki er lydig, og der er god kontakt hund og fører imellem. Farten stor og stilen prima med høj ført hoved, jordvindende galopaktion og livlig halerørelse. Heiki er velført. Kort markering ved skelkant, men udløser selv. Viser spontan sekundering. Prøves i god vind på jordbærmark og kommer senere i slippet på efterafgrøder. Søger uændret stort og energisk. Holdes for hare. Stand for frisk haresæde, men udløser selv. Slippes i god vind på efterafgrøder, hvor søg fart og stil uændret er i top. Kortvarig lidt egenrådig ved remisse, men kaldes straks til orden. Stand. På ordre villig avance direkte på fasan. Komplet rolig i opflugt og skud. Hurtig apport med godt greb og god aflevering.

Fortsætter

Heiki slippes i sidevind på efterafgrøder. Viser her et stort arealdækkende søg, med passende afstand mellem slagene. Høj fart og prima stil. Lydig og i god kontakt. Viser spontan sekundering. Stand. Avancerer på ordre i to tempi direkte på fasan. Ro i opflugt og skud. Hurtig apport med godt greb. God aflevering.

1.vinder med HP
DANMARKSMESTER 2009

FJD 27. Bislevs Ax 09316/2006 korthår han 09.05.06 Bsmb
2.v. F: Toes' Brahms 16247/98 M: Nørre Skindbjergs Steffi 01555/2002 Opdr. Poul Bislev
Ejer og fører Karl Georg Kristensen, Skovgårdsvej 28, 9370 Hals
Ax slippes i god vind på rapsmark og viser her et passende stort søg med ret god arealdækning og for det meste passende afstand mellem slagene. Ax er lydig og holder ret god kontakt med sin fører. Farten stor og stilen i orden, med hovedet ført i niveau med ryggen og jordvindende galopaktion. Stand. Avancerer villigt og langt i flere tempi, men påviser ikke vildt. Holdes for springende hare. Prøves i god vind på efterafgrøder og søger her stort med god arealdækning. Viser støttet sekundering. Stand sammen med makkerhund, men lader sig trække fra. Når at tage stand for nyslået hønseflok, men er kommet for tæt på, og fuglene flygter. Ax fastholder standen. Avancerer villigt, men påviser ikke vildt. Slippes i god vind på efterafgrøder. Opnår hurtig stand. Fører træder fasan op på vej op til hunden. Villig avance, men påviser ikke vildt. I majskant ved remisse meldes flere stand, men Ax udløser selv. I god vind i roemark jagter Ax med stor intensitet. Stand ved remisse. Villig avance, men taber kontakt til fasan, som trædes op af føreren.

Udgår.

DJ Vest 28. Zitta 17838/2003 korthår tæve 17.09.03 bmha
4.v. F: Vaks 10208/2000 M. Søborggårds Zika 11434/98 
Opdrætter, ejer og fører Steen Kristiansen, Højdedraget 97, 6940 Lem St.
Zitta slippes i god vind på rapsmark i et meget kort slip, hvor hun ikke rigtig når at komme i gang.
Slippes kort efter i god vind på jordbærmark og kommer senere i slippet på efterafgrøder. Søget er af moderat størrelse med mange stop, og føreren må ofte animere sin hund. Sidst i slippet vises et passende stort bredsøg med god arealdækning. Zitta er momentvis noget ulydig. Når Zitta søger, er farten god og stilen i orden, med høj ført hoved og jordvindende galopaktion. Holdes for hare. Tager en noget valen stand, men går frem og bringer fasan til flugt. Respekt. Prøves med forskellige makkere i god vind på stub og senere i roer. Søger nu ret godt med passende udslag og god intensitet. Holdes gentagne gange for springende harer. Viser spontan sekundering. Makkerhunde finder fugl på det anviste terræn.

Udgår

DKK 5.pr. 29. Bilde´s Addi DK08453/2007 ruhår tæve 14.04.07 S/sk
2.v. F: Nick v.d.Herzogstadt M: VGP1 Catja v.Vennor Opdr. H. og B. Bilde
Ejer og fører Benny Wilby Nielsen, Rebbølvej 46, 6392 Bolderslev
Addi slippes i god vind på rapsmark og søger her stort, men også alt for åbent. Farten stor og stilen i orden, med hovedet ført i rygniveau og energisk galopaktion. Fristes af springende hare, som forfølges ud af anvist terræn trods førerens protest.

Udgår

FJD 6.pr. 30. Skovgårdmosens Hekta 03888/2002 ruhår tæve 03.03.02 grm
3.v. F: Østjydens Boss 02620/93 M. Britt 05834/96
Opdrætter, ejer og fører Kurth Sørensen, Gadsbøllevej 25, 5492 Vissenbjerg
Hekta slippes i god vind på rapsmark og viser her et passende stort bredsøg, med passende afstand mellem slagene. Hekta er lydig og holder god kontakt. Farten god og stilen i orden, med hovedet ført i ryglinien og energisk galopaktion. Holdes for springende hare. Prøves i god vind på efterafgrøder. Søg fart og stil uændret. Stand. Avancerer villigt, men påviser ikke vildt. Dette gentager sig. Der var hønseflok på det anviste terræn. Slippes i god vind på forskellige terræner. Søger uændret energisk. Har ved vej stand uden påvisning. Makkerhund finder fugl. Holdes gentagne gange for springende harer. Stand for hare, og holdes da denne springer. Får i roemark stand for en fasan. Avancerer villigt direkte på fuglen. Rolig i opflugt og skud. Hurtig og effektiv apport med god aflevering.

Fortsætter

Hekta slippes i god vind på efterafgrøder. Viser her et passende stort søg, med ret god arealdækning. Fart og stil i orden. Lydig og god kontakt hund og fører imellem. Har en del stop og markeringer.

Udgår

DKK 5.pr. 31. Bislevs Asi 09319/2006 korthår han 09.05.06 Bsmb
1.v. F: Toes' Brahms 16247/98 M: Nørre Skindbjergs Steffi 01555/2002 Opdr. Poul Bislev
Ejer og fører Jes Peter Petersen, Fuglevænget 10, Hjortkær, 6230 Rødekro
Asi slippes i god vind på rapsmark og søger her stort, men også noget åbent og efterlader uafsøgt terræn. Virker noget følsom på den megen harefært. Føreren fløjter ofte Asi til kovendinger. Asi er ikke lydig nok og burde holde bedre kontakt. Farten stor og stilen i orden, med høj ført hoved og kraftfuld galopaktion. Holdes for springende hare. Slippes i god vind på stubmark og kommer senere i slippet på efterafgrøder. Søg fart og stil uændret. Stand, rykker en enkelt gang og nagler sin fugl. Avancerer villigt på kommando direkte på fasan, men preller i opflugt og skud.

Udgår

KHK 32. Engdragets G-Cedo 08093/2003 korthår han 23.04.03 Bsmb
1.v. F: Bento 06696/99 M: Kannehøjs Anett 21994/95 Opdr. Arne Pedersen
Ejer og fører John Okholm, Fogedvænget 144, 8722 Hedensted
Cedo slippes i god vind på rapsmark. Viser her et passende stort bredsøg, med passende afstand mellem slagene og korrekte vendinger. Cedo er lydig, og der er god kontakt hund og fører imellem. Fart og stil i orden, med høj ført hoved og jordvindende galopaktion. Stand ved levende hegn. Villig avance, men påviser ikke vildt. Holdes for hare. Cedo prøves i god vind på stub og kommer senere i slippet på efterafgrøder.. Søger uændret stort og godt. Stand uden påvisning. To makkerhunde finder fugl på det anviste terræn. Slippes på ny i samme mark. Viser sekundering. Stand. Avancerer villigt på ordre i flere tempi, men mister kontakten med fasan, som trædes op af føreren. Respekt.

Udgår

DRK 1. 33. Dutlig 10866/2004 ruhår tæve 20.05.04 B/sk
1.v. F: Fredskovs Bill 11434/99 M: Akka 05528/99 Opdr. Lars Juul Christoffersen
Ejer og fører Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 Jystrup
Dutlig slippes i god vind på rapsmark. Viser her et stort, men også momentvis noget åbent søg. Roder lidt, men kaldes straks til orden. Viser sluttelig et stort, arealdækkende søg. Farten stor og stilen i orden, med hovedet ført i niveau med ryggen, friktionsfri galopaktion. Dutlig er ret lydig, kunne dog holde bedre kontakt. Holdes for springende hare. Prøves i god vind på efterafgrøder. Søger her stort og energisk. Har et par afstikkere frem i terrænet. Stand. Avancerer villigt. Mister kortvarig kontakt til fuglen, men følger godt op og nagler fuglen. Avancerer så villigt og direkte på sin fugl. Rolig i opflugt og skud. Hurtig og effektiv apport med godt greb og god aflevering. Slippes i sidevind på stor stubmark. Søger her stort med god arealdækning. Holdes for flere harer.

Fortsætter

Dutlig slippes i god vind på raps og kommer senere i slippet på stub. Viser et stort og velanlagt søg, med god udnyttelse af vind og terræn. Lydig og god kontakt hund og fører imellem. Fart og stil i top. Slippes i sidevind op mod remisse. Stand i majskant. Villig og direkte avance, men preller i opflugt og knaldapporterer. God aflevering.

Udgår

DKK 34. Cosmo DK10662/2007 ruhår han 19.05.07 B/sk
4.v. F: Egemosens Gonzo 11717/2002 M: Nikita 05812/2001 Opdr. Jens Mortensen
Ejer og fører Jørn Eskesen, Trædenvej 28, 8740 Brædstrup
Cosmo slippes i god vind på jordbærmark. Viser her et passende stort bredsøg med passende afstand mellem slagene og god udnyttelse af vinden. Ret god kontakt hund og fører imellem. Farten Stor og stilen i orden, med hovedet ført i linie med ryggen og jordvindende galopaktion. Fristes af springende hare, som trods fører protest forfølges ud af anvist terræn.

Udgår

Hold 5
Dommer: Ove Nissen Nielsen
Terræn: Slots Bjergby Terrænleder: Holger Uth tlf. 2081 0407
Skytter: Jørgen Hansen og Anders Wibskov

DKK 35. Smørmosens B Tanni DK19278/2007 ruhår tæve 22.08.07 L/sk
3.v. F: Frammerslevs Hof 01995/2002 M. Nyramskovs H Ronja 02714/2002
Opdr., ejer og fører Søren Holst, Søndervej 9, Thurø, 5700 Svendborg
Tanni starter i roer i et godt anlagt søg, med brede udslag, lidt åbent, men kaldes til orden og får så herefter marken godt med. Den generes noget af makkerhundens fører, der fløjter meget. Den går i god fart og god stil. Der fløjtes lidt.
Vi har den ude igen i roer, hvor den går godt, opnår hurtig stand, går villig frem på ordre og rejser præcis fasan, der er komplet ro i opfløj og skud. God apport ved trådhegn og god aflevering.

Fortsætter

Tanni slippes i god vind på rapsmark og viser her stort anlagt søg, momentvis lidt ungdommeligt. Fart og stil i orden. Tanni er lydig, og der er god kontakt hund og fører imellem. Slippes i sidevind op mod remisse. Søger energisk, men lidt åbent, og forbigår fasan som trædes op af dommeren. Søger ind i remissen og tager stand. Avancerer villigt i flere tempi og rejser fasan. Rolig i opflugt og skud. Apporterer med godt greb og god aflevering.

3. Vinder

5-klub 36. Flade Reval Aslan 11415/2004 gammel dansk hønsehund han 14.05.04 hv/br
1.v. F: Rollo 07434/2002 M:Donna 10227/97 Opdr. Gert Bonde Iversen
Ejer og fører Marianne Hummelgaard, Rolighedsvej 3, 8500 Grenå
Aslan starter i roer i et alt for åbent og fremadrettet anlagt søg, og hvor den er noget selvstændig. Den går i høj fart og god stil. Der fløjtes en del.
Vi har den ude igen i roer, hvor søget stadig er lidt åbent. Opnår stand ved hegn, rejser villig men noget upræcis fasan. Der er ro i opfløj og skud. Der skydes forbi.
Vi har den ude til sidst i et kort slip i roer, hvor den går passende.
Da den ikke har vist apportering, kastes der en fasan. Der er ro i udkast og skud. God apport og aflevering.

Udgår

DRK 2 37. Frøjbæks Zippo DK11521/2006 ruhår han 05.06.06 B/sk
1.v. Hjortlunds Arnold 15241/2004 M: Mille 03121/2000 Opdr. Tommy Hansen
Ejer og fører Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens
Zippo starter i roer i et lidt rodet anlagt søg og med flere stik frem i terrænet langs skovkant, og får derved ikke terrænet ordentlig med. Når den kommer ud på marken går den med gode udslag i god fart og god stil.
Vi har den ude igen i roer, hvor den går godt. Har chance for fasan, som ikke udnyttes. Senere trædes fasan op bag Zippo.
Vi har den ude en sidste gang i roer, hvor den hurtig opnår stand, går behersket frem på ordre af flere gange og rejser fasan. Der er ro i opfløj og skud. Der skydes i luften.
Da den ikke har vist apportering, kaster vi en fasan. Der er ro i udkast og skud. God apport og aflevering.

Udgår

DJ Vest 38. Strandkantens Mie 13257/2006 ruhår tæve 28.06.06 B/sk
3.v. F: Bommelunds Balder 11323/2003 M: Egemosens C. Emma 01920/99
Opdrætter, ejer og fører Ole Andersen, Kalvevasen 22, 8970 Havndal
Mie starter i roer i et godt anlagt søg med gode udslag og passende mellem slagene. Den dækker sit terræn på bedste vis. Den går i god fart og god stil. Den er lydig og velført.
Vi har den igen ude i roer, hvor den forsat går godt. I god fart og god stil.
3 slip i roer hvor den går usvækket. Har her chance for fasan som trædes op. Senere udnytter den ikke oplagt chance til fasan i god vind, der er respekt, da fuglen flygter.
Vi har den ude en sidste gang i roer, hvor den hurtig opnår stand, går behersket frem på ordre, uden påvisning af vildt. Har herefter en lang opfølgning, hvor den til sidst bringer fasaner på vingerne. Lidt mere ro da fuglene flygter ønskeligt.

Udgår

DRK 3 39. Xicko vom Haselhorn 07507/2004 ruhår han 18.03.03 B/sk Opdr. J. Klintworth
1.v. F: Asko vom Bürgerhoff ZDD167571 M: Ussi vom Haselhorn ZDD181978
Ejer og fører Palle Eriksen, Orebyvej 315, 4990 Sakskøbing
Xicko starter i roer i sidevind, hvor den går i et stort og godt anlagt søg med brede udslag og dækker sit terræn på bedste vis. Går i god fart og god stil. Opnår stand, råvildt flygter fra stedet, men Xicko forholder sig rolig da dyrene flygter.
Vi har den ude kort efter på stub, hvor den går i godt anlagt søg med gode udslag. Opnår stand ved kanal. Standen holdes længe, den rejser villig og præcis på ordre fasan. Der er komplet ro i opfløj og skud. God apport af vinget fasan, god aflevering.

Fortsætter

Xicko slippes under skiftende vindforhold på efterafgrøder og viser her et noget rodet søg med mange stop. Passende fart og acceptabel stil. Stand ved hegn. Villig avance på ordre direkte på fasan. Preller i opflugt og knaldapporterer. Godt greb og god aflevering.

Udgår

40. Kluivert 10713/2003 korthår han 27.05.03 br.
1.v. F: Aslak 15098/94 M: Stella 15714/94 Opdr. Fl. Thomassen
Ejer og fører Leif Hansen, Skrødstrupvej 13, 9550 Mariager
Kluivert starter i roer og på stub i et passende anlagt søg i god fart og god stil. Opnår stand ved grøft, går villig frem på ordre uden påvisning af vildt. Har herefter en lang opfølgning, opnår stand, men kan ikke dy sig og går derefter fasan op. Lidt urolig da fuglen flygter.

Udgår

DJ Vest 41. Lippa 17840/2003 korthår tæve 17.09.03 bmha
2.v. F: Vaks 10208/2000 M. Søborggårds Zika 11434/98 Opdr. Steen Kristiansen
Ejer og fører Orla L. Christensen, Skolegade 9, 6940 Lem
Lippa starter på stub, senere i roer i et godt anlagt søg med brede udslag, og hvor den dækker sit terræn godt. Til sidst bliver den lidt selvstændig, men kan dog kaldes til orden. Den går i god fart og god stil. Har god chance til fasan som trædes op, der er respekt, da fuglen flygter
Vi har den nu ude i roer, hvor den går i godt anlagt søg og hvor den dækker terrænet godt. Opnår stand, rejser villig af flere gange, præcis fasan, der er ro da fuglen flygter. Der skydes ikke.
Da den ikke har vist apportering, dækker vi Lippa af og kaster en fasan. Der er ro i udkast og skud. God apport og aflevering.

Fortsætter.

Lippa slippes i god vind på efterafgrøder. Viser her et stort og regelbundet krydssøg med god arealdækning. Lydig og godt i hånd. Farten stor og stilen prima. Holdes for hare. Slippes i sidevind på efterafgrøder. Søger godt under vind. Går provokerende tæt på stående makkerhund og tager selvstændig stand. Holdes med besvær under makkerhundens afvikling af situationen.

Udgår

DJ Øst 42. Dyrvis H. Thea 08764/2002 ruhår tæve 12.05.02 gråmeleret
4.v. F: Porsemosens Sepp 11995/95 M: Dyrvigs B. Tenna 14442/97 Opdr. Jes Laulund
Ejer og fører Søren H. Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørsholm
Thea starter i roer i et noget åbent og selvstændig anlagt søg, som dog bliver bedre senere i slippet. Den går i god fart og god stil. Opnår stand, men løser selv. Opnår igen stand, går villig frem på ordre uden påvisning af vildt. Har god chance for fasan som ikke udnyttes.
Vi har den ude igen i roer, hvor søget også er lidt rodet. Thea opnår stand, rejser villig af flere gange fasan, der er ro i opfløj og skud. God apport og aflevering.

Fortsætter:

Thea slippes i god vind på efterafgrøder. Viser her et passende stort søg, i god kontakt med sin fører. Fart og stil i orden. Har stand, men udløser selv. Holdes for springende hare.

Udgår

FJD 43. Søborggårds Thor 09635/2005 korthår han 11.05.05 br.
3.v. F: Roy 29038/95 M: Bess 10203/2000 Opdr. Uffe Jacobsen
Ejer og fører Jens Erik Dissing, Vrejlev Klostervej 84, 9830 Tårs
Thor starter i roer i et godt anlagt søg med gode udslag og passende mellem slagene. Den går i god fart og god stil. Den er lydig og velført.
Vi har den ude igen i roer, hvor det gode indtryk bevares, og hvor den forsat går godt. Opnår stand, Rejser villig og præcis fasan, der er komplet ro i opfløj og skud. God apport og aflevering.

Fortsætter

Thor prøves under skiftende vindforhold på efterafgrøder. Viser i starten et noget rodet søg som dog efterhånden bedres for sluttelig at blive acceptabelt. Er kortvarigt lidt egenrådig. Farten stor og stilen prima. Stand langt ude for hønseflok. Fuglene letter uden Thor er skyld deri. Respekterer. Slippes op mod remisse og forsvinder ind i denne. Findes i stand. Avancerer villigt på ordre direkte på sin fugl. Ro i opflugt og skud. Prima apport..

2. Vinder med HP

Hold 6
Dommer: Niels Erik Kromann
Terræn: Gunderslevholm Terrænleder: Fritz Heje Hansen tlf. 4056 4200
Skytter: Steffen Andersen og Henrik Hansen

FJD 6.pr. 44. Bøgeskovens Mikru DK13423/2006 ruhår han 06.06.06 L/sk Opd. M. Dammand
4.v. F: Stubbestulens Krutt N07430/97 M: Kragborg Mille 07137/2001
Ejer og fører Lars Mikaelsen, Pjestedvej 112, 7080 Børkop
Mikru slippes i roer i modvind, hvor han viser et godt anlagt søg, med passende bredde, han går i høj fart, med god energi. Der var fugl på terrænet.
Afprøves igen i roer, hvor han bevarer det gode indtryk fra første slip, opnår stand, avancerer villigt på ordre, kan ikke lokalisere fuglen, roder på fært og støder tilfældigt fasan, respekterer, burde have fulgt mere kontant op. Senere stand, som han selv udløser. Slutter med stand, som holdes længe, medens vi afvikler en situation for makker. Inden vi når op til Mikru, letter fasan, standen holdes, han avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt. 

Udgår.

FJD 6.pr. 45. Sølvrævens Nemo 17407/2006 ruhår han 30.08.06 brmb Opdr. Lars Helbo
2.v. F: Troldkæres Bello 05926/97 M: Fussingbakkens Trille 08940/99
Ejer og fører Lars Hjortnæs, Industrivej 8, 4130 Viby Sjælland
Nemo starter i roer i modvind, opnår hurtig stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcis fasan, ro i opfløj og skud, der skydes forbi.
2. slip: I roer viser Nemo et godt kryds søg, udnytter vind og terræn i høj fart og pæn stil med kraftfuld galop auktion, opnår stand, avancerer villigt på ordre, rejser fasan, ro i opfløj og skud, god apport og aflevering. Prøves på stub i modvind, bliver her til tider noget selvstændig, spilder tid langs hegn, trods førerens protester. 

Fortsætter 

Nemo slippes i god vind på efterafgrøder. Fremviser i starten et søg af svingende størrelse, men søgsoplæget bedres bliver slutteligt acceptabelt. Lydig og god kontakt hund og fører imellem. Farten god og stilen i orden. Holdes for hare. Slippes i god vind på efterafgrøder. Søger ind i remisse og bliver lidt ulydig.

5. Vinder

DJ Vest 46. Skovbyboen Sillas 20285/2006 korthår han 21.10.06 brun
1.v. Vaks 10208/2000 M: Halsbondens Miss Molly 8547/2001 Opdr. Flemming Gosvig
Ejer og fører Gorm Henriksen, Ørnevej 6, 6950 Ringkøbing
Silas afprøves i to slip i roer i modvind, i et søg godt lagt på bredden i høj fart og pæn stil med kraftfuld galopaktion. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcis fasan, ro i opfløj, men går i skuddet, korrekt apport og aflevering, chance til fasan som makker udnytter. 

Udgår

DKK 47. Dambos Tessa 17443/2001 ruhår tæve 25.09.01 brunsp. Opdr. Jørn Lund-Thomsen
2.v. F: Lump vom Spanger-Forst 11334/2000 M: Dambos Silva 26427/96 
Ejer og fører Anders Laigaard, Glyngørevej 12, Øster Dølby, 7800 Skive
Tessa slippes i roer i tre slip, hvor hun arbejder energisk i et søg af passende bredde, i god kontakt med sin fører, fart og stil er i orden. Opnår stand 2 gange, men fasanerne flygter, uden vi får noget positivt ud af det, Tessa forholder sig komplet rolig hver gang. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, fuglen er løbet, Tessa følger godt op, men fasanen letter langt fremme, uden for skudhold, er lydig, viser sekundering.

Udgår.

DKK 5.pr. 48. Buster 04471/2006 ruhår han 28.02.06 L/sk
4.v. F: Hjortlunds Gustav M: Sissi Aus Dem Huehnermoor Opdr. Holger Hansen
Ejer og fører Palle Mylin, Havevej 22, 6780 Skærbæk
Buster starter i roer i modvind, opnår hurtig stand, avancerer i flere tempi, rejser præcis fasan, som desværre knaldapporteres, god apport og korrekt aflevering. Slutter med at forfølge hare ud af terrænet med fuld hals.

Udgår

DMK 49. Fredensvejs Centa 11786/2005 kleiner münsterländer tæve 07.06.05 brunskimmel
2.v. F: Fuglevangs Echo 07582/2001 M: Saltofte Eicka 17576/97
Opdrætter, ejer og fører Arne Nielsen, Fredensvej 17, 4295 Stenlille
Centa slippes i roer i god vind, hvor hun viser et godt anlagt søg i passende fart og pæn stil, udnytter vind og terræn, der var fugl på terrænet, finder intet.
2 slip: prøves i et langt slip i roer i et i starten godt anlagt søg med passende bredde, senere bliver søget lidt snævert anlagt. Opnår stand, som holdes længe, makker har meldt stand først, udløser selv, og går i søg, makker kommer til og støder fasan i området hvor Centa stod, burde have fulgt bedre op. Holdes for hare.

Udgår

DJ Øst 50. Trille 15527/2005 korthår tæve 04.07.05 hmba
2.v. F: Kamagers Azi 13778/2000 M: Freja 03913/2002 
Opdrætter, ejer og fører Claus Bælum, Hastrupvej 21, 4600 Køge
Trille starter i roer i modvind i et stort anlagt søg i høj fart og smuk stil med højt ført hoved, og lette smidige bevægelser, er lydig. Viser sekundering.
2 slip: Prøves i et langt slip i roer, hvor hun kommer over et stort areal, for det meste med god areal dækning. Støder fasaner, respekterer.
3 slip: Prøves igen i roer, opnår stand ved remisse, avancerer villigt på ordre, rejser fasan, ro i opfløj og skud, fuglen kan ikke skydes. Slippes på stub hvor hun bevarer det gode indtryk. Udkastet fugl apporteres med godt greb og korrekt aflevering.
Fortsætter
Trille slippes i god vind på efterafgrøder. Fremviser her et søg af god størrelse med god arealdækning. Har enkelte kovendinger i venstre side. Trille er lydig, og der er god kontakt hund og fører imellem. Fart og stil i orden. Viser spontan sekundering. Slippes i sidevind på efterafgrøder. Slår godt under vind og tager stand. Provokeres noget af makkerhunden, men fastholder standen. Avancerer villigt på ordre direkte på fuglen. Ro i opflugt og forbiskud.

4. Vinder

DJ Øst 51. Barmosens A. Kajsa 07135/2003 ruhår tæve 20.04.03 B/sk
1.v. F: Landinarnas Albin S 18317/96 M: Ellidsbøls D. Liva 11772/2000
Opdrætter, ejer og fører Bo Christensen, Granvej 20, 4760 Vordingborg
Kajsa slippes i roer i skrå sidevind, søget er lidt rodet og cirklende anlagt, med nogle stop. Opnår stand avancerer villigt på ordre i flere tempi, rejser præcis fasan, ro i opfløj og skud, der skydes forbi. Er lydig og velført.
2 slip: Går i et langt slip i et søg med passende bredde, har tendens til at kovende, men hun får ikke lov og dækker nu et passende areal. Opnår stand, avancerer villigt på ordre, rejser præcis fasan, ro i opfløj og skud, der skydes forbi. På åben mark arbejder hun med god energi i pæn stil. Ved udkastet fugl er alt i orden.

Fortsætter

Kajsa slippes i god vind på rapsmark. Viser her et søg af svingende størrelse, dog med gode udslag. Lydig og god kontakt hund og fører imellem. Farten i orden, stilen skæmmes af kort galopaktion. Prøves i sidevind på efterafgrøder. Misbruger oplagt chance til agerhøns som lå i god vind. Respekterer.

6. Vinder

Senest opdateret: Onsdag, 25. november 2009 20:45
 

Kalender

2018
2019
2020