Hjem Arkiv Kritikker Kritikker DM 2008, Engelske racer
Kritikker DM 2008, Engelske racer Udskriv Email
Onsdag, 25. november 2009 20:27

Danmarksmesterskabet 2008, kritikker engelske racer

Hold 1 
Dommer: Niels Erik Krüger, ordførende
Terræn: Myhren, Striben Terrænleder: Poul Rasmussen 4013 3020
Skytter: Thorbjørn Riis, Martin Krogh og Vagn Knudsen

FJD 1. Tilde 02064/2000 irsk setter tæve 23.01.00 rød
2.v. F: Griff 10680/93 M: Rosendales Diksie 08803/93 Opdr. Henrik Berg
Ejer og fører Ole Schmidt, Skovstræde 17, 4880 Nysted

Tilde starter i høj majsstub og senere græs i sidevind, herefter god vind. Anlægger her et stort og godt arealdækkende bredsøg i god, høj fart, og i en god stil, hovedet føres i ryglinie, aktionen er kraftfuld, haleføringen i orden. Viser prompte respekt for springende hare. Afprøves senere i høje, olieræddiker, bevarer indtrykket fra første slip. Findes i stand ved tæt læhegn, avancerer villigt igennem og rejser præcist fasanhane, ro i opflugt og skud, men desværre kan Tilde ikke holdes, da fuglen falder, hund og fører er på hver side af hegnet, Tilde laver en korrekt knaldapport.
Afprøves senere, går stadig godt, partner finder fugl.

Udgår. 

DJ 5.pr. 2. Niholys I Rico 07914/2003 pointer han 25.04.03
3.v. F: Astrups Frijs M: Astrups Nadia Opdrætter Niels Holger Lykke
Ejer og fører Poul Fugl Hansen, Bundgårdsballe 3, 5400 Bogense

Niholys I Rico slippes i høj majsstub senere på græs, først sidevind, derefter god vind. Farten er noget svingende, fra moderat til tilpas, stilen er med højt ført hoved og pæn haleføring, galopaktionen er noget anstrengt, aktionen bedres sidst i slippet. Søget kunne være bedre struktureret. Dette bedres, da Rico kommer i god vind.
2.slip i høje olieræddiker går Rico sig lidt op, men forbigår fasan i god vind.

Udgår. 

DJ 5.pr 3. Lohmanns Jaffa 06083/2005 irsk setter tæve 05.05.04 rød
1.v. F: Lohmanns Dietze VDH 62/95 M: Tilde 2064/2000 Opdr. Andreas Lohmann
Ejer og fører Frank Krøyer, Ejby Mosevej 199, 2600 Glostrup

Lohmanns Jaffa afprøves i skiftende vindforhold og terræn, græs, mose og vintersæd. Hun viser et meget stort og virkelig godt søg, bruger vind og terræn på bedste vis. Farten er meget høj, på åbent terræn, og i mose er søget tilpasset terrænet. Stilen er smuk, hovedet føres i ryglinie eller derover, pæn haleføring med momentvis bevægelse. Godt samarbejde hund og fører i mellem.
2. slip i høje olieræddiker fortsætter Jaffa, hvor hun slap. Jaffa bliver væk i de høje afgrøder, hun findes i stand ved læhegn, Jaffa må holde sin stand meget længe, da makkers resultatløse stand skulle afvikles. Jaffa avancerer villigt gennem hegnet og rejser fasankok, hun er rolig i opflugt og skud, fuglen bliver anskudt, Jaffa apporterer denne til UG.

Fortsætter.

DBK 4. Syrach 10574/2001 breton han 30.05.01 hv/or
1.v. F: Marco 13854/97 M: Langvads Linka 09803/95 Opdr. Torben Andreasen
Ejer og fører Jan Nielsen, Troelstrupvej 9, 7490 Aulum

Syrach afprøves i skiftende vindforhold, og terræn, græs, mose og vintersæd. Farten er høj, god stil med højt ført hoved og en kraftig galopaktion. Søger stort og godt for sin fører, bruger vind og terræn på bedste vis. Lydig og velført.
2.slip i høje olieræddiker er Syrach lidt svær at se, men det jeg kan se, er en gentagelse fra første slip. Syrach findes i stand ved læhegn, på ordre avancerer han villigt frem, og rejser præcist en fasanhøne, ro i opflugt og skud. Der skydes i luften, da høner ikke bliver fældet på disse terræner. Syrach viser senere korrekt apport på udkastet fugl.

Fortsætter.

DGSK 5. Åshøjdens Locky 17322/2001 gordon setter tæve 19.06.01 smbt
1.v. F: Oscar du Grand Valy M: Åshøjdens Tracy Opdr. Eva Posner Storm
Ejer og fører Karl Jensen, Sognegade 29, 6240 Løgumkloster

Åshøjdens Locky afprøves på raps og brak i god vind. Farten er tilpas, stilen er med hovedet ført i ryglinie, galopaktionen er noget anstrengt, der er bevægelse i halen. Søger godt foran sin fører, Locky bruger vind og terræn på bedste vis, dette resulterer i stand i brak, avancerer villigt på ordre, må arbejde noget for at få fasanhanen op fra det høje og tætte græs, rolig i opflugt og skud, men da fuglen rammer jorden, viser Locky en god knaldapport. Prøves senere i olieræddiker. Her viser Locky et begrænset søg, forbigår fasan i god vind.

Udgår.

DKK 6. Nordvestjydens Uso 09162/2003 engelsk setter han 10.05.03 tri
4.v. F: Tværgaard Black Bussan M: Nordvestjydens Sawa Opdr. Kurt Nedergaard
Ejer og fører Tage Skov, Klintholmvej 4, Tjørring, 7400 Herning

Nordvestjydens Uso slippes på raps senere brak i god vind. Søger stort og godt, i en god fart og god stil med høj hovedføring, en kraftig hanhunde aktion, pæn haleføring. Opnår stand, løser selv. Chance til fugl, som partner påviser.
2.slip i høje olieræddiker fortsætter Uso stort og godt, men har desværre forbigået fasan i god vind.

Udgår.

DKK 7. Zaro 15066/2006 pointer han 04.06.06 s/h
2.v. F: Zar 03922/98 M: Oxsprings Rose 03703/2003 Opdr. Michael Voegeding
Ejer og fører Erik Henriksen Aarø, Hjaltesvej 45, 7800 Skive

Zaro afprøves i høj brak senere vintersæd i god vind. Farten er høj, stilen god, høj hovedføring, kraftig galopaktion, lidt bevægelse i halen ville pynte. Søger stort og godt, bruger vind og terræn godt.
Afprøves i andet slip i høje olieræddiker, går som i første slip, chance til samme store flok høns, som partner finder. Senere forbigås fasan i god vind.

Udgår

DJ Vest 8. Villestoftes Mie 07346/2004 pointer tæve 16.04.04 gul/hvid
4.v. F:Villestoftes Razz 08316/2002 M: Villestoftes Tikka 10580/99 Opdr. Gunnar Larsen
Ejer og fører Bent Olsen, Grammingtoften 1, 6630 Rødding

Villestoftes Mie afprøves i høj brak senere vintersæd i god vind. Farten er høj, stilen er smuk, hovedet føres højt, aktionen er let og jordvindende, pæn haleføring. Søget er stort og godt anlagt, bruger vind og terræn på bedste vis. Slutter med to gange stand ved hegn, Mie løser hurtig selv.
Andet slip i høje olieræddiker. I første slag opnår Mie smuk stram stand, avancerer meget villigt frem på ordre, og rejser præcist stor flok høns, komplet rolig i opflugt og skud, viser en korrekt apport.
Afprøves en gang til på vinterraps, her fortsætter hun stort og godt, opnår stand ved hegn, uheldigvis kommer der en traktor kørende på modsat side af hegnet, og en flok høns flygter. Mie er rolig i opflugt. Mie rykker under vind, ny stand. På ny flygter høns fra hegnet, hun er igen rolig, da de flygter.

Fortsætter.

DJ Vest 9. Hesselhøj Flush 04283/2005 pointer han 21.02.05 sh/hv
1.v. F: Black Luckys Copiad S36447/96 M: Hesselhøj Primadona 04087/98 
Ejer og fører Klaus Kastrup, Saltoftevej 2, 5610 Assens Opdr. Kennel Hesselhøj

Hesselhøj Flush slippes i høje olieræddiker i god vind. Farten er høj, stilen er svær at bedømme i de høje ræddiker, men det jeg kan se, er stilen god, højt ført hoved og en god aktion, samt pæn haleføring. Søger stort og godt, Flush bliver væk, men efter nogen tids eftersøgning findes han i en smuk stram stand. Flush avancerer meget trægt, der skal gives mange ordrer. Fører er meget tæt på, der gives koblingsordre, der påvises ikke vildt. Afprøves i et kort andet slip, Flush viser et meget stort og virkeligt godt anlagt søg, i høj fart og en god stil. Der var ikke fugl i slippet.

Udgår.

Hold 2
Dommer: Søren Stærkær 
Terræn: Tylstrup Terrænleder: Ulrik Kjærsgaard 2043 2916
Skytter: Ulrik Kjærsgaard og Finn Jensen

DJ Vest 10. Troldmarkens Chicko 01994/2000 gordon setter han 16.01.00 smbt
2.v. F: Åens Junge 04317/92 M: Åens Frk. Freja 12268/91 Opdr. Kristian Frøkjær
Ejer og fører Lorenz Clemmensen, Povlskrovej 36, 6360 Tinglev

Troldmarkens Chicko starter i brak i modvind, og anlægger et, for det meste, godt søg, der dog er noget offensivt. Farten er høj, og stilen, der er tiltalende, er præget af hovedet ført over ryglinie, en lang, kraftbetonet galopaktion, med halen ført, med gode bevægelser i ryglinie. Der er tilpas kontakt til fører. Makker behandler fugl.
I 2. slip på stub er søget udelukkende lagt ved kanter og hegn, Fart og stil er i som i første slip. Makker behandler fugl midt på anvist terræn. Chicko er i dette slip meget egenrådig. I 3. slip i brak/loddent terræn anlægger Chicko et godt jagtsøg foran fører. Den opnår en højrejst stand, hvor den avancerer villigt på ordre, og rejser præcist 2 fasanhøner med komplet ro i opflugt og skud. Da fasanhøner ikke fældes, skal Chicko senere apportere en udkastet fugl, og viser her en noget sjusket apport.

Udgår 

DKK 11. Kogtved L Vincitore 18557/2005 engelsk setter han 12.09.05 hv/s
3.v. F: Francinis Birbo M: Francinis Amicola Opdr. Lene Kryger
Ejer og fører Valdemar Larsen, Kogtvedparken 86, 5700 Svendborg

Kogtved L. Vincitore starter i brak i modvind, og anlægger et stort, velrevierende søg i høj fart og en god stil. Hovedet føres i ryglinie, galoppen er energisk, momentvis en anelse kort i det tunge terræn. Halen føres, med tilpassede bevægelser i ryglinie. Der er god kontakt til fører. Vincitore opnår en højrejst stand, der holdes længe. På ordre avancerer den villigt, og rejser en fasankok, der letter lidt til siden for hunden. Der er komplet ro i opflugt og tilpas ro i skud. Vincitore udfører en god apport på den vingeskudte kok.
I 2. slip på stub arbejder Vincitore stort og flot i høj fart og en tiltalende stil. Vincitore er lydig. En flot formiddag.

Fortsætter.

DJ Vest 12. Boelsgårds Paw 02082/2005 pointer han 20.01.05 gul/hvid
3.v. F: Kendo 14576/99 M: Riddarsporrens Bita 01610/2005 Opdr. Tom B. Hansen
Ejer og fører Jørgen Gordon Andersen, Flyvesandsvej 6, 5450 Otterup

Boelsgårds Paw starter i brak i modvind, og anlægger et stort, velrevierende søg i høj fart og en god stil. Hovedet føres i ryglinie. Galoppen er, for det meste lang og kraftbetonet, momentvis lidt vuggende i det tunge terræn. Halen føres, uden bevægelser, under ryglinie. Der er god kontakt til fører. Makker behandler fugl. I 2. slip på stub arbejder Paw fejende flot. Den opnår en smuk, højrejst stand, der holdes længe. Den avancerer målrettet og roligt på ordre, og rejser præcist en stor flok agerhøns med komplet ro i opflugt og skud. Der skydes forbi. Paw udfører senere en perfekt apportering på en udkastet fugl. Paw er til stadighed lydig og velført. En god formiddagspræstation.

Fortsætter.

DJ Øst 13. Senja's L. Saxo 09829/2005 engelsk setter han 24.04.05
2.v. F: Senja's C. Feuda M: Senja's D. Taya Opdrætter Minna og Erling Clausen
Ejer og fører Øystein Grandorf, Engsvinget 35, 3400 Hillerød

Senja's L. Saxo starter i brak i modvind og anlægger et meget stort, velrevierende søg i høj fart og en fortrinlig stil, med hovedet ført i og over ryglinie. Galoppen er lang og smuk. Halen føres med gode bevægelser i ryglinie. Der er god kontakt til fører. Ved en grøftekant opnår Saxo en smuk højrejst stand, der holdes længe. På ordre avancerer den villigt, og rejser præcist en fasankok, med komplet ro i opflugt og skud. Saxo udfører en perfekt apportering.
I 2. slip på stub arbejder Saxo igen stort og flot, og slutter formiddagen fejlfri.

Fortsætter.

ESK 14. Senja's G. Shjanne 11679/2001 engelsk setter tæve 12.06.01 hv/r
1.v. F: Senja's C Feuda 13693/97 M: Bjergagers Sasja 14537/95
Opdr., ejer og fører Erling Clausen, Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming

Senja's G. Shanne starter på græs senere kartofler og sluttelig sennep i modvind, og anlægger et, i starten noget småtskåren søg, der dog bedres, som slippet skrider frem. Farten er svingende mellem god og høj fart. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, og en for det meste smidig galopaktion, dog momentvis en kort aktion. Halen føres med sparsomme bevægelser i ryglinie. Der er god kontakt til fører, og Shanne er lydig og velført. Ingen fugle i slippet. I 2. slip på stub og brak arbejder Shanne i et godt jagtsøg: Fart og stil som i første slip. Shanne opnår en højrejst stand ved skovkant, hvor den selv løser. Efterfølgende har Shanne flere stande i området, uden at komme i kontakt med vildt. Kort efter sekunderer Shanne tæt ved makkers stand, for så efterfølgende at gå op på siden af makker. En fasanhøne flygter fra området. Shanne respekterer.

Udgår.

DKK 15. Troldmarkens Freja 09337/2004 engelsk setter tæve 02.05.04 hv/r
5.v. F: Nordvestjydens Chirak M: Senja's Holiday Opdr. Kristian Frøkjær
Ejer og fører Allan Nissen, Povlskrovej 27, Uge, 6360 Tinglev

Troldmarkens Freja starter på græs senere kartofler og sluttelig sennep i modvind, og anlægger et, i starten åbent søg, der udelukkende er lagt ved kanter og hegn. Senere bedres søget til et godt søg. Farten er høj, og stilen, der er god, er præget af hovedet ført i ryglinie, en lang, smidig galopaktion, og haleføring i ryglinie med tilpassede bevægelser. Der er manglende kontakt til fører. Intet vildt i slippet.
I 2. slip i brak arbejder Freja i et godt anlagt jagtsøg. Freja har flere stande uden påvisning af vildt. Den støder en fasankok under vanskelige forhold med fuld respekt. Kort efter opnår Freja en højrejst stand, hvor den avancerer villigt på ordre, og rejser præcist en flok agerhøns. Freja preller.

Udgår.

DJ Øst 16. Loui 05443/2002 breton han 03.03.02 hv/or
1.v. F: Marco 13865/97 M: Oni 20758/98 Opdr. Esben Mortensen
Ejer og fører Allan Hansen, Silkeborgvej 80, 8680 Ry

Loui starter i kartofler i modvind, og anlægger et stort, velanlagt søg i høj fart og en tiltalende stil, med hovedet ført i ryglinie, og en energisk galopaktion. Der er god kontakt til fører. Makker er i kontakt med en nyslået flok agerhøns. Loui afprøves i yderligere 3 slip på stub og brak, hvor den viser stor jagtlyst. I 2. slip i brak opnår Loui en højrejst stand, korrigerer en enkelt gang, hvorefter makkerhunden går op på siden af Loui. En fasanhøne flygter fra området. Loui respekterer prompte. I 3. slip påviser makker agerhøns. I 4. slip trættes Loui.

Udgår.

FJD 17. Siv 07913/2004 engelsk setter tæve 15.04.04 hv/s
3.v. F: Toby de Lécho de la Foret 09649/2002 M: Senjas C. Kit 13689/97
Ejer og fører Thomas Klit, Hallundbækvej 3, 7330 Brande. Opdr. Mads Andersen

Siv starter i kartofler i modvind og anlægger et stort, velrevierende søg i høj fart og en god stil. Hovedet føres i ryglinie, galoppen er smidig, og halen føres, uden bevægelser i ryglinie. Der er god kontakt til fører. Siv kaster sig i stand for nyslåede agerhøns, der flygter umiddelbart inden rejseordre. Der skydes i luften. Siv er rolig i opflugt, men meget urolig i skud, men kan dog kaldes til orden. Siv apporterer efterfølgende en udkastet agerhøne korrekt. I 2. slip i brak fortsætter Siv det gode arbejde. Makker behandler agerhøns.

Udgår.

Sluttelig skal der lyde en stor tak for den viste tillid til at invitationen til at dømme DM 2008. Også en stor tak til terrænleder og skytte Ulrik Kjærsgaard og skytte Finn Jensen for god fremføring og sikker skydning.
Der skal også en stor tak til hundeførerne, for stor sportsånd, hvilket har været medvirkende til, at formiddagen forløb i en positiv og hyggelig atmosfære.

Med venlig hilsen
Søren Stærkær

 Hold 3
Dommer: Lars Nielsen 
Terræn: Gåser Terrænleder: Søren Nielsen 2031 2887
Skytter: Søren Nielsen og Erik Stokbro

FJD 18. Fugledes Yatsy 09740/2002 pointer tæve 20.05.02 s/h
1.v. F: Vestfjorddalens Black Luck N133694 M: Fugledes Snert 06504/95
Dobbelt Opdr., ejer og fører Flemming Fuglede Jørgensen, Borupgård, 9480 Løkken

1. slip på græs: Fugledes Yatsy anlægger her et godt velrevierende bredsøg i god fart, stilen er med en acceptabel god galopaktion, dog kunne der ønskes mere stræk i galoppen, hoved føres i og over ryglinie. Har ved hegn en stram markering, som hun selv løser. Opnår senere en liggende stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcist agerhøns, ro i opflugt og skud, der skydes forbi, men viser efterfølgende en god apport på udkastet fugl. 2. slip: Bevarer indtryk mht. søg, fart og stil, chance til en enlig agerhøne, som trædes op. Opnår senere stand ved hegn, da fører og skytter når op, løser hun selv.

Forsætter

DJ Øst 19. Englyst Canel 21152/97 irsk setter tæve 04.10.97 rød
4.v. F: Klippeøens Riff M: Englyst Ditte Opdrætter Arne Englyst
Ejer og fører Jørgen Jensen, Munkholmvej 20, 4300 Holbæk
1. slip på græs: Englyst Canel anlægger her et godt velrevierende bredsøg i god fart, stilen er med en god kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved. Der springer en hare ret foran Canel, som hun fuldstændig ignorerer, senere opnår makkerhund stand, Canel viser spontan sekundering, makkerhund finder fugl. 2. slip: Har her et par gode slag på marken, opnår stand ved hegn, løser selv da fører og skytter når frem. Canel arbejder videre ved hegn, opnår ny stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcist fasan. Rro i opflugt og skud, udviser herefter en god apport.

Forsætter

DISK 20. Klippeøens C Tjako 12274/2002 irsk setter han 21.06.02 rød
2.v. F: Spriunet 13651/2000 M: Bett 04428/96 Opdr. Erik Marker
Ejer og fører Per Pedersen, Lykkesvej 34, 7700 Thisted

1, slip på græs: Klippeøens C Tjako anlægger her et godt bredsøg i god fart, stilen er med en kraftfuld galopaktion, højtbåret hoved. Han opnår stand ved hegn, avancerer her i første omgang villigt ind i tæt beplantet hegnsbælte, bliver herefter lidt træg i avancen, men der letter en fasan ret foran Tjako, der er ro i opflugt og skud, udviser herefter en god apport. 2. slip: Bevarer indtryk fra tidligere. I slutningen af slippet, bliver han lidt trykket af makkerhunds føreres fløjten.

Forsætter

DJ Vest 21. Treff 21421/2004 pointer han 01.10.04 so/hv
5.v. F: Zar 03922/98 M: Oxsprings Rose 03703/2003 Opdr. K. Voegeding
Ejer og fører N. P. Olesen, Frederiksdals Allé 10 B, 7800 Skive

1. slip på græs: Treff anlægger her i god fart et søg, som momentvis er lagt på bredden, men han har en del afstikkere frem og tilbage i terræn, stilen er god med en kraftfuld galopaktion hoved i og over ryglinie. Makkerhund finder fugl. Vi har Treff ude i 2 slip mere, hvor indtrykket bevares mht. søg, fart og stil, og makkerhund finder i 2. slip fugl.

Udgår

DKK 22. Spurvfugldalens Katja 07553/2006 pointer tæve 06.04.06 g/h
1.v. F: Idimun Laky 10824/2005 M: Spurvfugldalens Hertha 05872/2000
Ejer og fører Alfred Vemmelund, Hvedemarken 21,7400 Herning Opdr. Carlo Nørtoft

1. slip på græs: Spurvfugldalens Katja anlægger her et godt bredsøg i høj fart, stilen er smuk med en lang smidig galopaktion, hoved i og over ryglinie. Makkerhund opnår en resultatløs stand. Katja kaldes til orden, opnår senere stand ved hegn, avancerer villigt på ordre, rejser præcist agerhønseflok, ro i opflugt og skud, der skydes forbi, men viser senere en god apport ved udkastet fugl. 2. slip på græs: Bevarer her sit gode indtryk fra tidligere.

Forsætter

DPK 23. Fugledes Dirch 05625/2004 pointer han 17.03.04 s/h
1.v. F: Uskon Pikkumusta FIN 24612/95 M: Fugledes Snert 06504/95
Dobbelt Opdr., ejer og fører Flemming Fuglede Jørgensen, Borupgård, 9480 Løkken

1. slip på græs: Fugledes Dirch anlægger her i høj fart et velrevierende bredsøg, stilen er med en god galopaktion, højtbåret hoved, Dirch opnår stand. Da fører og skytter når op, løser han selv, senere opnår makkerhund stand, Dirch skal her vise sekundering, men nægter dette og tager herefter en selvstændig stand, som han trækkes fra.

Udgår

DJ Øst 24. Spar-to 03117/2003 pointer han 14.02.03
3.v. F: Haj M: Kirkebjergs Rita Opdrætter Alfred Olsen
Ejer og fører Bent Petersen, Kjærvej 27, 4700 Næstved

1. slip på græs: Spar-to anlægger her et for det meste velanlagt søg i god fart, kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, makkerhund finder fugl. Vi har Spar-to ude i 2 slip mere, hvor han bevarer indtrykket fra tidligere mht. søg, fart og stil. Føreren træder en agerhøne op bag Spar-to.

Udgår

DJ 5.pr. 25. Astrups Dirty Dancer 01967/2004 pointer han 17.01.02
2.v. F: Toftens Chris M: Astrups Viktoria Opdrætter Kennel Astrup
Ejer og fører Alex Nissen, Blangstrupvej 12, 5610 Assens

1. slip på græs: Astrups Dirty Dancer anlægger her i god fart et godt bredsøg, har et par forkerte vendinger, stilen er med en lang smidig galopaktion, hoved i og over ryglinie, opnår stand ved hegn, avancerer på ordre noget trægt, men villigt, og får en enlig agerhøne i luften, ro i opflugt og skud. Fuglen er ikke dødskudt, men ligger og basker på marken, apporten kunne her ønskes mere kontant, men fuglen bringes dog hjem. 2. slip: Bevarer her i starten af slippet sit gode indtryk mht. søg, fart og stil, opnår stand, avancerer her igen noget trægt, kan ikke påvise vildt, der ses en fasan lette noget ude til venstre. Herefter bliver søget noget åbent og egenrådigt.

Udgår

2. Heat

Efter lodtrækning er startrækkefølgen:

P Spurvfugldalens Katja 1A. IS Englyst Canel 1B. B Syrach 1B. ES Kogtved L. Vincitore 1A. IS Klippeøens C. Tjako 1B. ES Senja´s L. Saxo 1A. P Villestoftes Mie 1A. P Boelsgårds Paw 1B. P Fugledes Yatsy 1B. IS Lohmanns Jaffa 1A.

P Katja - IS Canel
Katja viser et stort anlagt bredsøg, i høj fart og smuk stil. Hurtigt bliver søget meget offensivt, og Katja bliver egenrådig, har forbigået flokhøns.

Katja udgår.

Canel går i et stort og godt anlagt bredsøg i god kontakt til fører, farten er høj og stilen er god. Canel bliver noget påvirket af makkers føreres fløjten.

Canel fortsætter.

B Syrach - ES Vincitore
Syrach viser et stort og godt anlagt bredsøg, i god kontakt til fører. Farten er høj og stilen god. Partner påviser fugl.

Syrach fortsætter.

Es Vincitore starter i høj fart og i en smuk stil. Viser et stort og god bredsøg, dette resulterer i en smuk stram stand, på ordre avancerer Vincitore noget trægt, rejser noget upræcist fasanhøne, ro i opflugt og skud, der skydes i luften, da fasanhøner ikke skydes på dette terræn. Vincitore over Syrach

Vincitore fortsætter.

IS Tjako - ES Saxo
Tjako søger fornuftigt foran sin fører i en god stil. Opnår stand, korrigerer, opnår ny stand, avancerer villigt på ordre, og rejser præcist fasanhøne, ro i opflugt og skud. Der skydes i luften, da fasanhøner ikke skydes på dette terræn.

Tjako fortsætter.

ES Saxo viser et meget stort og godt tilrettelagt bredsøg, i meget høj fart og smuk stil. Partner påviser fugl. Tjako over Saxo.

Saxo fortsætter.

P Mie - P Paw
Mie viser et meget stort og godt anlagt bredsøg. Farten er meget høj, stilen er smuk.

Mie fortsætter.

Paw viser et klassesøg bruger vind og terræn på bedste vis. Stilen er med højt båret hoved og en kraftig aktion. Paw over Mie.

Paw fortsætter.


P Yatsy - IS Jaffa
Yatsy går i et godt anlagt bredsøg, stilen er ok. Yatsy støder fasan i god vind, viser prompte respekt.

Yatsy fortsætter.

IS Jaffa viser et stort og godt anlagt bredsøg, i høj fart og god stil. Chance til fasan. Yatsy og Jaffa sættes lige.

Jaffa fortsætter.

Matchning.

Rangering fra bund. P Yatsy - IS Canel - B Syrach - IS Jaffa - P Mie - ES Saxo - ES Vincitore - IS Tjako - P Paw.

P Yatsy - IS Canel.
Begge lægger godt ud, men Canel er over Yatsy i fart søg og stil.

Yatsy udgår. Canel fortsætter.

IS Canel - B Syrach.

Begge slår fornuftigt ud under vind, begge opnår stand, Chanel lidt før Syrach, Chanel avancerer villigt på ordre, påviser ikke vildt. Syrach avancerer også villigt men påviser heller ikke vildt.

Begge udgår.

S Jaffa - P Mie.

Jaffa viser et noget tilfældig anlagt søg, er noget afhængig af fører. Forsvinder bag hegn, fasan ses flygte fra området, situationen kan ikke bedømmes, Jaffa kan holdes, da fuglen flygter. Mies søg kunne være bedre tilrettelagt, fart og stil er i orden.

Mie over Jaffa.


ES Saxo - ES Vincitore.
Begge går stort og godt, i høj fart og smuk stil. Saxo når lige at markere for fasan, denne flygter ret foran Saxo, som viser prompte respekt, umiddelbart efter flygter to mere fra området. Vincitore har forbigået disse fugle.

Saxo over Vincitore.


IS Tjako - P Paw.
Begge går fornuftig, og skiftes til at tage teten. Paw opnår en meget smuk stram stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcist fasanhøne, ro i opflugt og skud. Der skydes i luften, da fasanhøner ikke skydes på dette terræn.

Paw over Tjako.

Motivering:

6. vinder. Katalog nr. 3. Irsk setter Lohmanns Jaffa, e/f Frank Krøyer 
Lohmanns Jaffa er en hund af et meget stort format, har gået i en smuk stil. Har haft en fejlfri formiddag med flot fugletagning. Har chance til fugl i matchningen, som ikke udnyttes, dette betinger placeringen.

5. vinder. Katalog nr. 8. Pointer Villestoftes Mie, e/f Bent Olsen 
Villestoftes Mie er en hund af et meget stort format. Har dagen igennem gået i meget høj fart og i en smuk stil. Har en fejlfri formiddag med en super fugletagning. Søgsoplæget i matchningen betinger placeringen.

4. vinder. Katalog nr. 11. Engelsk setter Kogtved L. Vincitore, e/f Valdemar Larsen
Kogtved L. Vincitore er en stilren hund af et meget stort format. Har to fugletagninger på dagen. Forbigår fugl i matchningen, dette betinger placeringen.

3. vinder. Katalog nr. 13. Engelsk setter Senja's L. Saxo, e/f Øystein Grandorf 
Senja´s L. Saxo er en hund af et meget stort format. Saxo har dagen igennem gået i en smuk stil. Har en fejlfri formiddag med en god fugletagning. Chance til fugl i matchningen betinger placeringen.

2. vinder. Katalog nr. 20. Irsk setter Klippeøens C. Tjako, e/f Per Pedersen
Klippeøens C. Tjako er en hund af passende format, samt en god stil. Tjako har taget vare på sine chancer, har to gode fugletagninger på dagen, hvor den ene var i 2. heat. Bliver dog slået på fugl i finalen.

1. vinder og Danmarksmester 2008
Katalog nr. 12. Pointer Boelsgårds Paw, e/f Jørgen Gordon Andersen
Boelsgårds Paw er en hund af et godt format, samt en god stil. Havde et utrolig flot slip i 2.heat. Slutter finalen med en smuk fugletagning, og bliver en værdig Danmarksmester 2008.

Jeg vil gerne takker mine meddommere Søren Stærkær og Lars Nilsen, for godt udført arbejde i marken, vi var helt enige i eftermiddagens bedømmelser. Endnu en stor tak til DJU for den ære og den tillid, der er vist os til at dømme denne store prøve.

En særlig tak skal tilfalde Leif Bach og Hjallerup jagtforening, samt alle de frivillige medhjælpere, som har gjort denne dag helt uforglemmelig for os.

Med venlig hilsen
På dommerholdets vegne

Niels Erik Krüger
Ordførende dommer

 

Kalender

2018
2019
2020